01:15:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Bonusutdelning BIOG B 5
2024-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 1.90 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 1.45 SEK
2023-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.45
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Split BIOG B 1:5
2022-05-09 Bonusutdelning BIOG B 11.29
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 3.63 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.41 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.75 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Bonusutdelning BIOG B 5.95
2019-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 4.05 SEK
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning BIOG B 4.31 SEK
2018-04-26 Bonusutdelning BIOG B 4.69
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Bonusutdelning BIOG B 4.34
2017-05-04 Ordinarie utdelning BIOG B 3.16 SEK
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.97
2016-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 3.03 SEK
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.54
2015-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.46 SEK
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Bonusutdelning BIOG B 3.65
2014-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.35 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning BIOG B 4.15 SEK
2013-04-29 Bonusutdelning BIOG B 5.85
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Analytiker möte 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 1.26 SEK
2012-05-09 Bonusutdelning BIOG B 2.74
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-08 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 0.92 SEK
2011-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.08
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Bonusutdelning BIOG B 0.6
2010-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 0.90 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-22 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-18 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning BIOG B 0.40 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
BioGaia är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Produkterna är huvudsakligen baserade på bakterien lactobacillus reuteri som har probiotiska effekter. Idag säljs bolagets produkter runtom den globala marknaden. Forskning och utveckling främjas via bolagets externa nätverk av forskningsinstitutioner och kliniker. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-10-16 22:00:00

(Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det tredje kvartalet 2023 påverkats av en ökande efterfrågan i EMEA, Americas och APAC. Försäljningen i EMEA påverkades positivt av kvartalsvariationer för enskilda order.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 318 (258) MSEK, en ökning med 23% (exklusive valutaeffekter 17%). Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 120 (94) MSEK, en ökning med 28%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för tredje kvartalet 2023 fredagen den 20 oktober 2023 kl. 08:00 med efterföljande telefonkonferens kl. 09:30.
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här (https://www.biogaia.com/press/subscribe-to-press-releases/)
LinkedIn här (https://www.linkedin.com/company/biogaia-ab/)

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: alexander.kotsinas@biogaia.com
Telefon: 0735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: mikaela.idermark.stern@biogaia.com
Telefon: 0730 95 61 50
 

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com (https://sv.biogaia.com/)

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2023 kl. 22:00 CEST.