11:55:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-06 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-16 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2022-06-15 Årsstämma 2022
2022-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2020-04-22 Årsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-16 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-26 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 15-10 2016-Q3
2016-08-10 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2015-04-20 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-15 Ordinarie utdelning BIOBV 0.72 EUR
2014-04-14 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-08 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-09 Ordinarie utdelning BIOBV 0.50 EUR
2013-04-08 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 Ordinarie utdelning BIOBV 1.00 EUR
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-03-01 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-26 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2009-04-21 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2008-04-22 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2007-04-20 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2006-04-21 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2005-04-22 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2004-04-16 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2003-04-10 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2002-04-02 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2001-03-28 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
2000-04-07 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR
1999-04-22 Ordinarie utdelning BIOBV 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Biohit är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och tillverkar laboratorieutrustning, förnödenheter samt diagnostiska analyssystem anpassade för forskning, vård och industrilaboratorium. Utöver huvudverksamheten erbjuds teknisk support, underhåll samt utbildningstjänster inom nämnt arbetsområde. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-08-09 08:30:00

Biohit Oyj Puolivuosikatsaus 9.8.2023 klo 9:30 paikallista aikaa (EET)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2023
  • Liikevaihto 6,5 milj. euroa (6,1 milj. euroa)
  • Liikevaihto kasvoi 6,2 % vertailukaudesta 1-6/2022
  • Operatiivinen käyttökate 1,8 milj. euroa (1,7 milj. euroa)
  • Liikevoitto 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
  • Rahavarat kauden lopussa 1,7 milj. euroa (2.1 milj. euroa 31.12.2022)
  • Genetic Analysis AS sijoituksen käypä arvo 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa 31.12.2022)
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 98,4 % (98,2 %)
  • Omavaraisuusaste 73,2 % (68,3 % 31.12.2022)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liikevaihto, MEUR 6,5 6,1 11,0
Käyttökate, MEUR 1,7 1,6 1,6
Operatiivinen käyttökate, 1,8 1,7 1,8
MEUR
Liikevoitto/ -tappio MEUR 1,5 1,3 1,1
Voitto/tappio ennen 1,7 1,1 0,9
veroja, MEUR
Katsauskauden 1,4 0,9 0,6
voitto/tappio MEUR
Henkilöstö keskimäärin 42 44 45
Henkilöstö kauden lopussa 42 47 43
Omavaraisuusaste % 73,2 % 70,7 % 68,3 %
Tulos / Osake EUR, 0,09 0,06 0,04
Laimentamaton
Tulos / Osake EUR, 0,09 0,06 0,04
Laimennettu
Oma pääoma / Osake, EUR 0,59 0,52 0,50
Kaikkien osakkeiden 15 080 349 15 045 593 15 045 593
keskimääräinen lukumäärä
kaudella
Osakkeiden lukumäärä 15 113 593 15 045 593 15 045 593
kauden lopussa

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HAHTELA:

KANNATTAVAA KASVUA

Biohitin vuoden 2023 ensimmäinen puolikas oli vahva. Liikevaihtomme kasvoi 6,5 miljoonaan euroon vertailuajankohdan 6,1 miljoonasta eurosta eli kasvua kertyi 6,2 %. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä oikaistu operatiivinen käyttökate nousi 1,8 miljoonaan euroon (1,7 milj. euroa) ja liikevoitto 1,5 miljoonaan euroon (1,3 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 11,6 %.

Alkuvuosi oli monin tavoin lukujakin rohkaisevampi, sillä valtaosa helmikuussa 2022 tiedotetun Hefei-sopimuksen mukaisista Kiinan toimituksista ajoittuu tänä vuonna heinä-joulukuulle.

Jakelijoiden kautta tapahtuva myynti kasvoi 22 % vertailuajanjaksosta. Tytäryhtiöiden kasvu oli tätäkin vauhdikkaampaa, Italian myynti kasvoi 28 % ja Ison-Britannian peräti 34 %. Myynnin laaja-alainen kasvu pienentää yksittäisiin markkinoihin liittyvää riskiä.

Myyntiä kirittävät erityisesti pikatestit, joka on merkittävä tuoteryhmä. Sen myynti kasvoi 40 % vertailukaudesta.

Vuosi 2022 merkitsi Biohitille käännettä taloudellisesti kannattavaksi yhtiöksi. Vuoden 2023 vahva aloitus on osoitus siitä, että kasvua rakennetaan kantavalle pohjalle. Myynnin esteiden raivaaminen ja toiminnan rationalisointi tuottavat tulosta. Tuotantoketjut ja logistiikka toimivat aiempaa sujuvammin.

Biohit on yhtiönä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Yhtiön innovaatioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntämisessä on otettu loikka eteenpäin ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Vanheneva väestö ja terveydenhuollon globaali resurssipula ovat yhtälö, jonka ratkaisussa Biohitin kustannussäästöjä aikaansaavilla ja hoidon vaikuttavuutta parantavilla tuotteilla on tärkeä rooli.

Vaikka olemme korostuneesti keskittyneet myyntiin, ei tuotekehitystäkään ole unohdettu. Tuotekehityksen tehtävä on varmistaa, että hyvään vauhtiin päässeellä myynnillä on myytävää myös jatkossa. Olemassa olevista tuotteista kehitellään uusia versioita ja putkessa on myös kokonaan uusia innovaatioita.

Saamme julkista tukea EU:lta ja Business Finlandilta kahteen R&D-hankkeeseen. Tukimuotoisen rahoituksen suuruus on yhteensä 0,9 milj. euroa, josta katsauskauden tulokseen jaksottui tuottona 0,1 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen myöntämän 0,2 miljoonan euron suuruisen yrityksen kehittämisavustuksen taloudelliset vaikutukset eivät sisälly katsauskauden lukuihin.

Biohitin tase on vahva ja omavaraisuusaste korkea (73,2 prosenttia). Tämä luo vakaan perustan kannattavalle kasvu-uralle ja sen rahoittamiselle.

Yhtiön rahavarat olivat katsauskauden lopussa 1,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa tilikauden 2022 lopussa). Yhtiön likviditeetti on hyvällä tasolla.

Lopuksi mainittakoon vielä, että olemme jatkaneet panostuksia aiempaa aktiivisempaan sijoittajaviestintään. Inderes aloitti kesäkuussa Biohitin yhtiöseurannan, mikä osaltaan lisää läpinäkyvyyttä sijoittajien suuntaan.

NÄKYMÄT VUONNA 2023

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023

Odotamme vuoden 2023 liikevaihdon olevan 12-13 miljoonaa euroa (2022: 11,0 miljoonaa euroa) ja liikevoittomme kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna (vuonna 2022: 1,1 miljoonaa euroa).

Riskeistä löytyy tietoa kappaleesta Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät.

Aikaisempi 15.2.2023 julkaistu ohjeistus vuodelle 2023

Odotamme liikevoittomme kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna (vuonna 2022: 1,1 miljoonaa euroa). Riskit liittyvät ensisijaisesti korkeaan inflaatioon ja globaaleihin taloussuhdanteisiin.

RAPORTOINTI

Biohitin tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, analyysijärjestelmistä, karsinogeenistä asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi sitovista tuotteista sekä monoklonaalisista vasta-aineista ja palvelulaboratoriotoiminnasta. Yhtiö luokittelee koko tuote- ja palveluportfolion yhteen segmenttiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto ja liiketulos

1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto MEUR 6,5 6,1 0,4 11,0
Muutos edelliseen vuoteen nähden, % 6,2 % 50,9 % 17,0 %
Liiketulos MEUR 1,5 1,3 0,2 1,1
Liiketulos, % liikevaihdosta 23,2 % 22,1 % 10,3 %

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

MEUR 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Suomi 0,1 0,1 0,2
Muu Eurooppa 2,9 2,3 4,6
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,2 0,1 0,3
Aasia 2,6 3,1 4,7
Muut maat 0,7 0,5 1,1
Myyntituotot asiakassopimuksista yhteensä 6,5 6,1 11,0

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKELMAT

Operatiivisen käyttökatteen siltalaskelma

MEUR 1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevoitto/ -tappio 1,5 1,3 0,2 1,1
Poistot ja arvonalentumiset 0,2 0,2 -0,0 0,5
IFRS 2 osakeperusteiset maksut 0,1 0,1 -0,0 0,2
Operatiivinen käyttökate 1,8 1,7 0,1 1,8

TASE, RAHOITUS JA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Taseen loppusumma 30.6.2023 oli 12,5 milj. euroa (11,0 milj. euroa 31.12.2022). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 73,2 % (68,3 % 31.12.2022).

Rahoitusasema on pysynyt vakaana. Yhtiön rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 5,5 milj. euroa (5,9 milj. euroa 31.12.2022). Tämä ei pidä sisällään Genetic Analysis AS:n osakkeita.

Yhtiö on onnistunut pitämään käyttöpääomansa hyvällä tasolla ja yhtiön johto uskoo, että käyttöpääoma ja yhtiön muut lyhytaikaiset rahoitusvarat riittävät kattamaan seuraavien 12 kuukauden toiminnan, eikä yhtiö ole riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1-6/2023 -0,4 milj. euroa. Yhtiön johdon arvion mukaan yhtiön kyky jatkaa toimintaansa on hyvä, eikä sellaisia tapahtumia tai olosuhteita ole tiedossa, jotka yksin tai yhdessä saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA JA KLIINISET TUTKIMUKSET

Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy innovaatioihin sekä tuotteiden kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja aktivoitiin tilikaudella 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ilman poistoja olivat katsauskaudella 1-6/2023 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Ylävatsavaivojen ja refluksioireiden primaaridiagnostiikkaan kehitetty GastroPanel® -tuoteperheen pikatestistä tuotiin uusi versio markkinoille (GastroPanel® quick test NT). GastroPanel® quick test NT:ssä on parannettu käytettävyyttä ja se soveltuu myös sormenpää- ja laskimoverinäytteen analysointiin.

Lateral flow -liuskateknologiaan pohjautuvan GastroPanel® -pikatestin kliiniset suorituskykytutkimukset on jatkettu Aasian ja Tyynenmeren alueella kahdessa eri sairaalassa kattaen yli 400 koehenkilöä. Sormenpääveritestin osalta tulokset osoittavat edelleen yli 83 % yhteneväisyyden mahalaukun tähystyksen ja koepalanäytteen perusteella saatuun tulokseen. Testin käytössä ei ole ilmennyt haasteita, loppukäyttäjäpalautteen perusteella testi on helppo käyttää ja sen tarkkuus täyttää kliiniset vaatimukset. Lisää kliinisiä kokeita on suunnitteilla eurooppalaisella koeaineistolla.

Muilta osin tuotekehityksessä on jatkettu tuotteiden uusien Euroopan unionin IVD- ((EU) 2017/746) ja MD- ((EU) 2017/745) regulaatioiden mukaisen dokumentaation laatimista.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella 1-6/2023 bruttoinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 42 (44), joista emoyhtiön palveluksessa oli 33 (35) ja tytäryritysten 9 (9).

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät tuotekehityksen onnistumiseen ja tuotteiden rekisteröintiin.

Toimialan luonteen vuoksi regulaatio voi hidastaa myynnin kasvua. Tuotteiden rekisteröintiprosesseissa on markkina-aluekohtaista vaihtelua, ja uusien markkinoiden valtaaminen voi olla hidasta.

Uuden IVDR EU-asetusten takia uusien tuotteiden lanseeraaminen tulee olemaan aiempaa hitaampaa regulaatioon sisäänrakennettujen pullonkaulojen takia (mm. notified body -vaatimus ja näiden tahojen erittäin rajallinen määrä).

Kiinan tiettyjen GastroPanel®-tuotteiden myynti muodostaa yhtiölle merkittävän yksittäisen asiakkuuden. Muutoin yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista tai toimituksista.

Suuri riippuvuus Kiinasta ja kireä maailmanpoliittinen tilanne ovat riskejä. Sanktiot ja protektionistinen kauppapolitiikka haittaisivat viennistä riippuvaisia yhtiöitä.

Korkea inflaatio on osaltaan uhka Biohitin kilpailukyvylle.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa vähäisellä pääoman menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahastosijoituksista ja yrityslainoista.

Riskienhallinnassa keskeistä on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiön sijoitussalkku on altis osakeriskille, jota hallitaan hajauttamalla ja allokaatiopäätöksin. Lisäksi sijoitussalkku on altis korkoriskille, jota hallitaan muuttamalla tarvittaessa salkun duraatiota. Lisäksi mahdollinen rahoitusmarkkinoiden epävakaus voi vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon.

Yhtiön sijoitus listattuun norjalaiseen Genetic Analysis AS:n osakkeisiin on altis paitsi osakkeen arvon, myös EUR/NOK-valuuttakurssin muutoksille.

Biohitin Ison-Britannian tyttären myynti ja tase ovat GBP-määräisiä, joten punnan heikkeneminen euroa vastaan on riski yhtiölle. Muutoin yhtiön liiketoiminta on suurimmalta osin euromääräistä, eikä kurssivaihtelun välillisillä vaikutuksilla arvioida olevan olennaista merkitystä.

Ukrainan sodan pitkittymisellä ei näillä näkymin ole suoria vaikutuksia lääkinnällisten laitteiden markkinoihin, mutta välillisillä vaikutuksilla, kuten finanssimarkkinaturbulenssilla, voi olla negatiivisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT (H1)

22.3.2023 Biohit Oyj:n palkitsemisraportti 2022 on julkaistu

Biohit Oyj:n palkitsemisraportti 2022 on julkaistu. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/sijoittajat/.

Biohit Oyj:n I 2013 optio-oikeuksilla on 1.3.2023 - 17.3.2023 merkitty yhteensä 68 000 yhtiön uutta B-osaketta. Kyseiset osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 30.3.2023 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin yhtiön vanhat B-osakkeet rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdag Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 31.3.2023.

14.6.2023 Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n keskiviikkona 14.6.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 äänestystuloksen perusteella. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022. Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Liu Feng, toimitusjohtaja Kalle Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo, OTT, KTL Vesa Silaskivi ja professori Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15.6.2023 Biohit Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Biohit Oyj:n hallitus on 14.6.2023 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi OTT, KTL Vesa Silaskiven.

Silaskivi on kokenut hallitusammattilainen, joka kontribuutiollaan osaltaan auttaa yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole.

HALLINTO

Biohit Oyj:n johtoryhmä

Biohitin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: toimitusjohtaja Jussi Hahtela, talousjohtaja Jussi Sorvo, tuotantojohtaja Suvi Elomaa, tuotekehitysjohtaja Panu Hendolin, myynti- ja markkinointijohtaja Ilari Patrakka ja laatu- ja rekisteröintijohtaja Daniela Söderström.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 15 113593 (15 045593), joista 2 975 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 12 138 093 (12 070 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV.

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Ylin kurssi, EUR 2,14 2,15 2,15
Alin kurssi, EUR 1,57 1,08 1,05
Keskikurssi, EUR 1,85 1,74 1,71
Kauden päätöskurssi, EUR 1,78 1,17 1,57
Kokonaisvaihto, EUR 2 609 006 2 704 393 6 398 774
Kokonaisvaihto, kpl 1 408 151 1 553 678 3 751 374

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.6.2023 yhtiöllä oli 7 782 osakkeenomistajaa (7 669 omistajaa 30.6.2022). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 60,6 % (59,3 %), yritysten osuus 6,4 % (7,5 %) ja julkisyhteisöjen osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 33,0 % (33,1 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön verkkosivuilta.

LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Kehittämismenoja on aktivoitu tilikaudella 0,1 milj. euroa IAS38:n mukaisesti. Kehittämismenot aktivoidaan taseeseen, kun Biohit voi osoittaa, että tuotteen kehittämisen katsotaan täyttävän seuraavat kriteerit: 1) Tuotteen katsotaan tuovan taloudellista hyötyä sen oletetun taloudellisen vaikutusajan yli, 2) Tuote on kehitetty valmiiksi, ja Biohitillä on aikomus myydä tuotetta sen taloudellisen vaikutusajan yli, 3) Aineeton hyödyke tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä, 4) Biohitillä on riittävät ja käytettävissä olevat resurssit omaisuuserän valmiiksi saattamiseen, 5) Biohit pystyy määrittämään ne menot, jotka johtuvat hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa.

Biohit Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa yllä olevaa kohtaa ja vuonna 2023 voimaan tulleita Biohit Oyj:tä koskevia IFRS standardimuutoksia ja -tulkintoja lukuun ottamatta muutoin samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2022. Uusien standardien muutoksilla tai tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Biohit Oyj sai vuonna 2021 EU:lta ja Business Finlandilta rahoituksen pikatestikehitykseen ja markkinoille saattamiseen. Tukimuotoisen rahoituksen suuruus on yhteensä 0,9 milj. euroa, josta katsauskauden tulokseen jaksottuu 0,1 milj. euroa. Katsauskaudelle jaksottuva rahoitus on kirjattu siirtosaamisiin. Business Finlandin rahoittama projekti päättyy 30.9.2023 ja EU:n rahoittama 31.1.2024.

ELY-keskus myönsi vuonna 2021 Biohit Oyj:lle 0,2 milj. euroa yrityksen kehittämisavustusta. Hanke piti alun perin toteuttaa 31.3.2022 mennessä, mutta sille myönnettiin jatkoaikaa 31.10.2023 saakka. Kehittämisavustuksella ei ollut taloudellisia vaikutuksia katsauskaudella.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Biohit esittää joukon vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Perfomance Measures, APM) kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeistuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.             

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:             

- Omaisuuden arvonalentumisista

- Omaisuuden myynneistä tai hankinnoista

- IFRS2 mukaisista etuuksien kulukirjauksista

Biohit Oyj esittää seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja:

Käyttökate (EBITDA)Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset -vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

KONSERNITULOSLASKELMA

MEUR 1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto 6,5 6,1 0,4 11,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0,0 -0,0 0,0 -0,0
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 -0,0 0,3
Materiaalit ja palvelut -2,0 -1,7 -0,3 -3,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1,8 -1,9 0,2 -3,6
Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -1,0 -0,1 -2,2
Käyttökate 1,7 1,6 0,1 1,6
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 0,0 -0,5
Liikevoitto / -tappio 1,5 1,3 0,2 1,1
Rahoitustuotot 0,4 -0,0 0,4 0,1
Rahoituskulut -0,2 -0,2 0,0 -0,4
Voitto / tappio ennen veroja 1,7 1,1 0,6 0,9
Tuloverot -0,3 -0,2 -0,1 -0,3
Katsauskauden tulos 1,4 0,9 0,5 0,6
Erät, jotka saatetaan siirtää
tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 0,0 -0,0 0,0 -0,0
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen -0,1 -0,5 0,4 -0,6
kautta arvostettavien oman pääoman
ehtoisten instrumenttien käyvän arvon
muutokset
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 -0,5 0,4 -0,6
Tilikauden laaja tulos 1,3 0,4 0,9 -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,09 0,06 0,04
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 0,09 0,06 0,04

KONSERNITASE

MEUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 0,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,1 0,2 0,1
Käyttöoikeusomaisuuserät 0,7 1,0 0,9
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1,1 1,3 1,1

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,7 0,8 0,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,1 3,5 2,8
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 3,9 4,2 4,1
Rahavarat 1,7 1,6 2,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11,4 10,1 9,9

VARAT YHTEENSÄ 12,5 11,4 11,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 2,4 2,4 2,4
Käyvän arvon rahasto -1,8 -1,6 -1,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5,2 5,1 5,1
Muuntoerot -0,1 -0,1 -0,1
Voittovarat 3,3 2,0 1,8
Oma pääoma yhteensä 9,0 7,9 7,5

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Vuokrasopimusvelka 0,5 0,8 0,7
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0
Muut velat 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,6 0,8 0,7

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat 0,6 0,5 0,7
Verovelat 0,4 0,2 0,1
Vuokrasopimusvelka 0,3 0,3 0,3
Muut velat 1,7 1,8 1,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3,0 2,8 2,9

Velat yhteensä 3,5 3,6 3,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 12,5 11,4 11,0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Laskelma konsernin aineettomien hyödykkeiden muutoksista 30.6.2023

MEUR Aktivoidut Muut Yhteensä
kehittämismenot aineettomat
hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2023 1,9 1,9
Lisäykset 0,1 0,1
Hankintameno 30.6.2023 0,1 1,9 2,0

Kertyneet poistot ja -1,9 -1,9
arvonalentumiset
1.1.2023
Poistot -0,0 -0,0 -0,0
Kertyneet poistot ja -0,0 -1,9 -1,9
arvonalentumiset
30.6.2023

Kirjanpitoarvo 1.1.2023 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 0,1 0,0 0,1
30.6.2023

Laskelma konsernin aineettomien hyödykkeiden muutoksista 30.6.2022

MEUR Aktivoidut Muut Yhteensä
kehittämismenot aineettomat
hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2022 1,9 1,9
Lisäykset 0,0 0,0
Hankintameno 31.12.2022 1,9 1,9

Kertyneet poistot ja -1,8 -1,8
arvonalentumiset
1.1.2022
Poistot -0,1 -0,1
Kertyneet poistot ja -1,9 -1,9
arvonalentumiset
30.6.2022

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 0,1 0,1
Kirjanpitoarvo 0,0 0,0
30.6.2022

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2023

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 -1,7 1,8 7,5
1.1.2023
Osakeperusteiset 0,1 0,1
maksut
Optioiden 0,1 0,1
merkintä
Muuntoeron 0,0 0,0
oikaisu
Tilikauden laaja 0,0 -0,1 1,4 1,3
tulos yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,2 -0,1 -1,8 3,3 9,0
30.6.2023

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2022

MEUR Osake Sijoitetun Muuntoerot Käyvän Voittovarat Oma
-pääoma vapaan arvon pääoma
oman rahasto
pääoman
rahasto
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 -1,1 1,0 7,3
1.1.2022
Osakeperusteiset 0,1 0,1
maksut
Muuntoeron 0,0 0,0
oikaisu
Tilikauden laaja 0,0 -0,5 0,9 0,4
tulos yhteensä
Oma pääoma 2,4 5,1 -0,1 -1,6 2,0 7,9
30.6.2022

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
30.06.2023

Konserni
Käypään arvoon
Käypään arvoon muun
Hierarkia
kategorisoi
tulosvaikutteisesti
laajan tuloksen
kautta -taso
rahoitusvarat
MEUR
MEUR
ja -velat
seuraaviin
kategorioihin
Lyhytaikaiset
varat
Rahasto-osuudet
0,9
Taso 1
Sijoitukset
0,2
Taso 1
(Genetic
Analysis)
Joukkolainat
2,8
Taso 2
Yhteensä:
3,7
0,2

KÄYPÄÄN ARVOON
ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT
30.06.2022

Konserni Käypään arvoon Käypään Hierarkia
kategorisoi tulosvaikutteisesti arvoon -taso
rahoitusvarat ja MEUR muun
-velat seuraaviin laajan
kategorioihin tuloksen
kautta
MEUR
Lyhytaikaiset varat
Rahasto-osuudet 1,3 Taso 1
Sijoitukset 0,4 Taso 1
(Genetic Analysis)
Joukkolainat 2,4 Taso 2
Yhteensä: 3,8 0,4

Yhtiö on luokitellut rahoitusvarojen hierarkiat niistä saatavilla olevan markkinaehtoisen ja muun hintatiedon saatavuuden mukaan.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla. Konserni on käyttänyt näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä hintalähteenä pääasiassa varainhoitoyhteistyökumppaneidensa toimittamia arvostuksia ja tarkistanut että saadut hinnat edustavat todellisia ja usein tapahtuvia markkinatransaktiohintoja kyseisille instrumenteille.

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin havainnoitavissa oleviin markkinatietoihin.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan.

Muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska saamisten maturiteetti huomioon ottaen diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen.

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-12/2022
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 1,4 0,9 0,5 0,6
Oikaisut
  Suunnitelman mukaiset poistot 0,2 0,2 -0,0 0,5
  Verot 0,3 0,2 0,1 0,3
  Muut oikaisut -0,1 0,1 -0,2 0,5
Käyttöpääoman muutos -2,2 -0,3 -1,9 0,4
Maksetut korot ja maksut muista -0,3 -0,0 -0,3 -0,1
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot 0,3 0,0 0,3 0,1
Realisoituneet kurssivoitot ja 0,0 0,0 0,0 -0,0
-tappiot
Maksetut tuloverot 0,0 -0,2 0,2 -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,4 1,0 -1,4 1,8

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja -0,1 -0,0 -0,1 -0,1
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 0,0 0,0
hyödykkeiden luovutustulot
Sijoitukset rahastoihin ja -0,8 -1,5 0,7 -2,9
talletuksiin
Luovutustuotot investoinneista 1,1 0,9 0,1 2,3
rahastoihin ja talletuksiin
Investointien nettorahavirta 0,1 -0,6 0,7 -0,6

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Optioiden merkintä 0,1
Vuokrasopimusvelkojen -0,1 -0,0 -0,1 -0,2
takaisinmaksut
Rahoituksen nettorahavirta -0,1 -0,0 -0,0 -0,2

Rahavarojen lisäys (+) / -0,4 0,4 -0,8 1,0
vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa 2,1 1,1 1,0 1,1
Rahavarojen kurssimuutosten 0,0 0,1 -0,1 -0,0
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 1,7 1,6 0,2 2,1

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n tavara- ja palvelumyynti Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:lle oli katsauskaudella 2,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:llä on IAS 28 standardin mukaisesti huomattava vaikutusvalta Biohit Oyj:ssä.

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022

Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,0 0,0 0,0

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0,0 0,0 0,0

Biohitin seuraava taloudellinen katsaus ja 2024 taloudellinen tiedottaminen

Biohit julkaisee vuoden 2024 taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen aikataulun myöhemmin tänä vuonna.

Helsingissä 9. elokuuta 2023

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Hahtela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health" - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi