22:55:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-03 Årsstämma 2023
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-30 Halvårsutdelning BONAV A 1.75
2022-09-30 Halvårsutdelning BONAV B 1.75
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-04 Halvårsutdelning BONAV A 1.75
2022-04-04 Halvårsutdelning BONAV B 1.75
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-01 Bonusutdelning BONAV B 1.6
2021-10-01 Bonusutdelning BONAV A 1.6
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-01 Ordinarie utdelning BONAV A 3.25 SEK
2021-04-01 Ordinarie utdelning BONAV B 3.25 SEK
2021-04-01 Bonusutdelning BONAV B 0.4
2021-04-01 Bonusutdelning BONAV A 0.4
2021-03-31 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-30 Halvårsutdelning BONAV A 0
2020-09-30 Halvårsutdelning BONAV B 0
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Halvårsutdelning BONAV B 0
2020-04-01 Halvårsutdelning BONAV A 0
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-01-23 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-10 Halvårsutdelning BONAV B 2.6
2019-10-10 Halvårsutdelning BONAV A 2.6
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Halvårsutdelning BONAV B 2.6
2019-04-11 Halvårsutdelning BONAV A 2.6
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-01-24 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Halvårsutdelning BONAV B 2.6
2018-10-25 Halvårsutdelning BONAV A 2.6
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Halvårsutdelning BONAV A 2.6
2018-04-26 Halvårsutdelning BONAV B 2.6
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-05 Halvårsutdelning BONAV B 1.9
2017-10-05 Halvårsutdelning BONAV A 1.9
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-05 Halvårsutdelning BONAV A 1.9
2017-04-05 Halvårsutdelning BONAV B 1.9
2017-04-04 Årsstämma 2017
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-26 Extra Bolagsstämma 2016
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Bonava är verksamma inom fastighetssektorn. Störst specialisering återfinns inom bostadsutveckling, där störst verksamhet bedrivs runtom Europa via egna ingenjörer, arkitekter och designers. Bolaget avser att vara delaktiga i hela värdekedjan, från förvärv av mark till försäljning, produktion och vidareutveckling. Bonava kom till som ett självständigt bolag under 2016, med tidigare rötter inom NCC koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-01-24 19:00:00

Den tilltänkta köparen av den ryska verksamheten, G-Group, har inte erhållit nödvändiga tillstånd från ryska myndigheter varför kontraktet har annullerats. Vi beskrev att denna risk var högst sannolik i ett pressmeddelande den 17 november 2022.

Beslutet att lämna Ryssland ligger fast och försäljningsprocessen har återstartats. Osäkerheten avseende både tid och belopp för en sådan försäljning gör att Bonava fattat beslutet att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll. De projektfinansieringsgarantier som Bonava AB ställt till förmån för sitt dotterbolag i S:t Petersburg regleras i samband med överlämning av bostäder och minskar enligt plan varför ingen reservering av dessa poster bedöms nödvändig. Detta är majoriteten av de garantier som Bonava AB utställt.

Nedskrivning av nettotillgångar uppgår till 0,9 miljarder SEK beräknat med aktuella valutakurser vid utgången av december. Efter nedskrivning av nettotillgångarna bedöms exponeringen mot Ryssland vara begränsad. Sedan det tredje kvartalet 2022 har verksamheten i S:t Petersburg redovisats som verksamhet under avveckling. Nedskrivningen av nettotillgångar rapporteras under Periodens resultat från verksamhet under avveckling. Åtgärden medför inga kassaflödeseffekter och Bonava uppfyller fortsatt sina lånevillkor. Bonava publicerar helårsresultatet för 2022 den 2 februari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Granlöf, CFO

lars.granlof@bonava.com

Tel: +46790631609

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 19.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)