03:29:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Bosjö Fastigheter är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvaltar för närvarande fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar uthyrbar area och består för närvarande av kontors- och lagerlokaler för aktörer inom detaljhandeln. Fastigheten hyrs ut till kund över en längre tidsperiod. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-29 Inlösen BOSJO 90
2021-09-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2
2021-09-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-07 Kvartalsutdelning BOSJO 2
2021-04-06 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-06 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2020-04-05 Årsstämma 2020
2020-04-03 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-23 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2019-10-04 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2019-06-27 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-03-28 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2019-02-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-27 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2018-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-05 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2018-10-04 Årsstämma 2019
2018-08-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-28 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-03-28 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2018-02-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-21 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2017-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-06 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2017-10-05 Årsstämma 2018
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-06-29 Kvartalsutdelning BOSJO 2.37
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-30 Kvartalsutdelning BOSJO 2.37
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-12-23 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2016-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-10-05 Kvartalsutdelning BOSJO 2.38
2016-10-04 Årsstämma 2017
2016-08-29 Bokslutskommuniké 2016
2016-06-16 Extra Bolagsstämma 2016
2021-11-25 13:16:52

I pressmeddelande som publicerades den 24 november redovisades uppgifter som inte är aktuella, korrekt pressmeddelande framgår av texten nedan. Delårsrapporten är oförändrad.

Pressmeddelande 24 november 2021 - Delårsrapport januari - september 2021

Bosjö Fastigheter AB (publ) har den 23 juni 2021 sålt dotterbolaget Bosjö Vindtyget 1 AB och fastigheten Borås Vindtyget 1. Bosjö Fastigheter AB äger därmed inga fastigheter och är inte längre moderbolag i den tidigare koncernen.

(Uppgifter inom parentes avser uppgifter för motsvarande period föregående år)

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2021
  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 0 (131) tkr
  • Periodens resultat uppgick till -262 (-255) tkr
PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2021
  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 251 (393) tkr
  • Periodens resultat[1] uppgick till 153 169 (20 294) tkr

[1] För perioden januari - september 2021 är 133 877 tkr direkt hänförlig till försäljningen av det fastighetsägande bolaget Bosjö Vindtyget 1 AB.

Bolagets verksamhet är nu inriktad på att följa den tidigare kommunicerade planen för utskiftning av kapital till bolagets aktieägare. Vid extra bolagstämman den 9 september 2021 beslutades om att inleda inlösenförfarandet och med avstämningsdag den 30 september 2021 utbetalades 90 kr per inlösenaktie.

Styrelsen avser att föreslå att resterande likvid från Försäljningen skiftas ut genom att,
  • cirka 65 kronor per aktie skiftas ut i början av andra kvartalet 2022 enligt samma förfarande som i september 2021, samt,
  • den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen som bedöms kunna skiftas ut efter att Bolaget har likviderats preliminärt senast i början av 2023.