17:58:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-01-25 09:00:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har erhållit en inköpsorder från prestigefyllda Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Specifikt har universitetets institution för tillämpad husdjursvetenskap och djurvälfärd valt Gas Endeavour[®] Core enheter för att stärka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området för idisslares näring och utsläpp av växthusgaser. Ordern omfattar leverans av tre Gas Endeavour[®] Core enheter, med ett totalt ordervärde som överstiger 729 000 SEK. Intäkterna från ordern förväntas ingå i det första kvartalet i år.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Med utgångspunkt i vårt väletablerade marknadsledarskap inom analysinstrument för kvalitetskontroll av råmaterial och processoptimering inom biogassektorn, har BPC framgångsrikt expanderat sin teknologi till flera andra sektorer, inklusive biologisk nedbrytbarhet av nya polymermaterial samt djurfoder och nutrition. Denna order är ännu ett bevis på affärsmöjligheterna och marknadspotentialen för våra analytiska erbjudanden inom djuruppfödningssektorn."

Om Gas Endeavour[®] core

Gas Endeavour[®] core är en fristående gasvolym- och flödesmätare med hög precision för övervakning av upp till 15 parallella gasströmmar. Dess integrerade system för datainsamling och bearbetning gör att den kan arbeta självständigt, vilket eliminerar behovet av en dator eller någon annan extern enhet. Användaren kan dock enkelt få tillgång till realtidsmätningar på distans via alla smarta enheter med en webbläsare.

För mer teknisk information om Gas Endeavour[®] core, se den senaste produktmodellen BPC[®] Core och besök den aktuella produktsidan (https://bpcinstruments.com/bpc_products/bpc-core/).

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com