09:26:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-22 10:00:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har glädjen att tillkännage den globala lanseringen av sin senaste innovation, BioReactor Simulator (BRS) III - nästa generations laboratorieinstrument som är utformat för att exakt återskapa kontinuerligt matade biogasproduktionsprocesser. Med integrationen av BRS III i Bolagets produktportfölj är BPC positionerat för att leverera toppmoderna laboratorieinstrument för både batch- och kontinuerliga fermenteringstester för produktionsprocesser av biogas/biometan. Den strategiska expansionen stärker BPC:s affärsmässiga ledarskap inom den snabbt växande biometanindustrin i EU och regioner som prioriterar minskat beroende av importerad naturgas.

BRS III erbjuder en lösning genom att simulera biogasproduktionsprocesser i mindre skala. Detta gör det möjligt för anläggningsoperatörer att utforska olika förbättringar, inklusive testning av olika belastningsregimer och råvarublandningar, och bedöma den långsiktiga effekten av specifika processoperationer - allt utan att kompromissa med prestandan hos den fullskaliga anläggningen. Tillsammans med AMPTS[®] III och BPC[®] bioreaktorer i flera storlekar och konfigurationer erbjuder BPC nu en komplett analytisk lösning för anaeroba fermenteringstester i både batch- och kontinuerliga lägen. Detta är avgörande för kvalitetskontroll av råmaterial, processoptimering och för att säkerställa en smidig drift av fullskaliga biogasanläggningar.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"BRS III är ett välutvecklat laboratorieinstrument baserat på Gas Endeavour[®] III-plattformen, särskilt utformat för att utföra anaeroba fermenteringstester i kontinuerligt läge. Instrumentet är användarvänligt, kompatibelt och flexibelt med olika bioreaktorer och ger tillförlitliga data som skapar tilltro till de resultat som erhålls. När de optimala driftsförhållandena för biogasanläggningen har identifierats kan man med säkerhet genomföra förändringar i full skala, eftersom risken för potentiella problem har minimerats. Lanseringen av BRS III är ett viktigt steg för BPC och stärker vårt erbjudande av kompletta analytiska lösningar inom biogas- och biometansektorn."

Om BRS III

BRS III är ett avancerat laboratorieinstrument för exakt mätning av gasproduktionen i kontinuerligt matade anaeroba fermenteringsprocesser. Detta pålitliga och användarvänliga verktyg, som är skräddarsytt för akademi och industri, är utformat för att effektivisera laboratorie- och småskalig processimulering för biogasproduktion.

För mer teknisk information om BRS III, besök den relaterade produktsidan (https://bpcinstruments.com/bpc_products/brs-iii/) eller kontakta vårt säljteam på sales@bpcinstruments.com

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com