10:18:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-29 08:00:00

BPC Instruments ("BPC" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (bpcinstruments.com/financial-reports). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Jag är stolt över att kunna meddela att det andra kvartalet 2023 har varit ännu en framgångsrik period för BPC där vi bygger vidare på vårt momentum från det rekordstarka första kvartalet. Vår nettoomsättning uppgick till 10 598 KSEK, vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Dessutom ökade vår EBIT till 2 929 KSEK, en betydande ökning från 1 162 KSEK under motsvarande period 2022. Siffrorna för de första sex månaderna 2023 är än mer imponerande med en 65-procentig ökning av nettoomsättningen och en EBIT-ökning på 290 procent jämfört med H1 2022. Dessa starka finansiella resultat är ett kvitto på vår framgångsrika affärsexpansion och vittnar om engagemanget hos vårt professionella team."

Q2 | 2023-04-01-2023-06-30
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 10 598 (8 330) kSEK
 • EBIT för kvartalet uppgick till 2 929 (1 162) kSEK
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 2 432 (990) kSEK
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,23 (0,09) SEK
Q1-Q2 | 2023-01-01-2023-06-30
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 22 790 (13 797) kSEK
 • EBIT för perioden uppgick till 5 314 (1 364) kSEK
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 4 446 (1 120) kSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,43 (0,11) SEK
 • Likvida medel för perioden uppgick till 11 386 (16 068 kSEK)

"BPC Instruments" avser BPC Instruments AB med organisationsnummer 556687-2460. Antalet aktier i BPC Instruments per den 30 juni 2023: 10 454 000 aktier (10 454 000).

Väsentliga händelser under kvartalet
 • Den 11 maj informerade BPC att Bolaget har blivit godkänt för Global Innovation Accelerator ("GIA") program. GIA-programmet är nästa steg i Bolagets strategi att expandera sitt affärsnätverk och öka sin fysiska närvaro i Nordamerika.

 • Den 8 juni offentliggjorde BPC sitt deltagande i det nystartade Business Accelerator Program Southeast Asia (BAPSEA). Det 18 månader långa programmet kommer att ge BPC tillgång till skräddarsydd rådgivning, delegationsresor och nätverksmöjligheter med branschledare, regeringstjänstemän och potentiella affärspartners för att påskynda företagets expansion i Sydostasien.

 • Den 21 juni tillkännagav BPC den globala lanseringen av BPC[®] Blue. Laboratorieinstrumentet är särskilt utformat för att bestämma den aeroba och anaeroba nedbrytbarheten hos olika biologiskt nedbrytbara plast- och polymermaterial under simulerade miljöförhållanden. Lanseringen omfattade introduktionen av BPC[®] Blue Standard 18-kanalsversion och en mer kompakt 9-kanals Light Version.

 • Den 28 juni tillkännagav BPC den globala lanseringen av BPC:s senaste innovation, Gas Endeavour[®] III och Gas Endeavour[®] III Light - nästa generations laboratorieinstrumentplattform utformad för exakt utvärdering av gasproduktion eller gasförbrukning i både batch- och kontinuerliga processer. Laboratorieinstrumentet har en helt ny hårdvaru- och mjukvaruplattform som ersätter den tidigare modellen Gas Endeavour[®].

 • Den 29 juni meddelade BPC att ES Aktiehandel AB och Exelity AB har förvärvat totalt 700.000 aktier i Bolaget från Kristofer Cook, styrelseledamot i BPC.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Den 21 augusti publicerade BPC en uppdatering om den imponerande framgången för sin nyligen lanserade produkt, BPC[®] Blue, inom bara två månader efter lanseringen. Bolaget har sett en anmärkningsvärd ökning av inköpsorder av normal storlek, inklusive en större enskild order på 83 000 Euro från Kina genom sitt kinesiska joint venture.

Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut som väsentligt påverkat rapporten.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com