17:08:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-16 08:00:00

BPC Instruments ("BPC" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (bpcinstruments.com/financial-reports). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Jag är glad att kunna presentera vår rapport för tredje kvartalet 2023 för BPC Instruments. Det här kvartalet har vi upprätthållit det exceptionella momentum vi noterad under första halvåret. Vår nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 13 839 KSEK, vilket motsvarar en ökning med 60 procent från samma period förra året. Dessutom uppnådde vår EBIT 6 576 KSEK, en avsevärd ökning med 246 procent jämfört med samma period 2022. Dessa siffror återspeglar robustheten i vår verksamhet och belyser den fortsatta tillväxten och framgången för BPC Instruments. Jag tackar vårt engagerade team och våra partners för deras engagemang för vår nuvarande affärsexpansion."

Q3 | 2023-07-01 - 2023-09-30
 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 13 839 (8 646) kSEK
 • EBIT för kvartalet uppgick till 6 576 (1 899) kSEK
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 4 986 (1 497) kSEK
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,48 (0,14) SEK
Nio månader | 2023-01-01 - 2023-09-30
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 36 629 (22 443) kSEK
 • EBIT för perioden uppgick till 11 890 (3 263) kSEK
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 9 432 (2 617) kSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,90 (0,25) SEK
 • Likvida medel för perioden uppgick till 16 640 (17 272) kSEK

"BPC Instruments" avser BPC Instruments AB med organisationsnummer 556687-2460. Antalet aktier i BPC Instruments per den 30 september 2023: 10 454 000 aktier (10 454 000).

Väsentliga händelser under kvartalet
 • Den 21 augusti publicerade BPC en uppdatering om den imponerande framgången för sin nyligen lanserade produkt, BPC® Blue, inom bara två månader efter introduktionen. Bolaget har sett en markant ökning av beställningar av normal storlek, inklusive en större enskild beställning på 83 000 Euro från Kina via sitt kinesiska samriskföretag.

 • Den 24 september erhöll BPC en beställning från en ledande multinationell tillverkare av socker, alkohol och stärkelse med huvudkontor i Belgien. Beställningen omfattar leverans av två kompletta AMPTS® III-system, med ett totalt ordervärde överstigande 54,000 euro.

 • Den 26 september meddelade BPC att bolagets VD Jing Liu var en av talarna och nominerad finalist till European Entrepreneur of the Year Award vid EU Supplier Diversity Conference and Awards 2023 den 20-21 september i Amsterdam. Under konferensen deltog Jing Liu i en paneldebatt om ESG-driven leverantörsmångfald.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Den 8 november meddelade BPC att bolaget erhållit beställningar från tre indiska biogasbolag avseende leverans av flera av Bolagets främsta analysinstrument med ett totalt ordervärde om drygt 94,000 euro.

 • Den 13 november lanserade BPC BPC® Core - en fristående gasvolym- och flödesmätare med hög precision för övervakning av upp till 9 eller 18 parallella gasströmmar. Det integrerade datainsamlings- och bearbetningssystemet gör det möjligt att arbeta självständigt, vilket eliminerar behovet av en dator eller någon annan extern enhet.

Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut som väsentligt påverkat rapporten.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com