09:16:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-04-16 18:30:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bolaget framgångsrikt slutfört aktieöverlåtelsen av det kinesiska samriskbolaget, tidigare känt som BPC Instruments (Haining) Co Ltd. I och med denna transaktion är BPC ensam ägare till samriskbolaget, som nu byter namn till BPC Instruments (Zhejiang) Co Ltd. Det kinesiska samriskbolaget har under de senaste fyra åren förbättrat sin omsättningstillväxt och marknadsexpansion i Kina och med övergången till fullt ägarskap positioneras BPC för bredare möjligheter på både den kinesiska och internationella marknaden. Finansiell konsolidering av samriskbolaget och BPC förväntas påbörjas under det andra kvartalet 2024.

VD för BPC, Dr. Jing Liu, kommenterar:

"Resan att etablera ett dynamiskt och lojalt team i Kina för att marknadsföra BPC:s produkter och tillhandahålla teknisk support har varit en givande fyraårig strävan. Mycket tack vare engagemanget och det hårda arbetet från våra kinesiska medarbetare och deras mentorer från Sverige. Samriskbolaget har nått anmärkningsvärda framgångar under en relativt kort period, även under de utmaningar som pandemin medfört. Övergången till fullt ägande av samriskbolaget är ett välplanerat och väl genomfört steg som positionerar BPC för utökade möjligheter på både den kinesiska och internationella marknaden."

Som kommunicerats i Bolagets memorandum i samband med noteringen av BPC Instruments AB bildade BPC Instruments AB och Dr. Jing Liu i juli 2019 ett samriskbolag vid namn BPC Instruments (Haining) Co Ltd. Ägandet var fördelat på 30 procent respektive 70 procent och syftade till att stärka marknadspenetrationen av BPC:s produkter i Kina och att etablera en leveranskedja. I november 2021 tecknade parterna ett ömsesidigt aktieägaravtal som stipulerade att BPC Instruments AB skulle förvärva fullt ägande av samriskbolaget senast i juli 2024. Detta avtal har fullföljts och BPC äger nu 100 procent av såväl röster som kapital i samriskbolaget, som bytt namn till BPC Instruments (Zhejiang) Co Ltd.

Det kinesiska samriskbolaget har spelat en avgörande roll som strategisk affärspartner, underlättat BPC:s expansion och marknadspenetration samt bekämpat varumärkesintrång i Kina - samtidigt som det kompletterat Bolagets leveranskedja. Samriskbolaget har under åren utvecklat ett professionellt och engagerat team, som främjar ett sömlöst samarbete med BPC och bidrar väsentligt till Bolagets marknadsledarskap i Kina. Expansionen bedöms av styrelsen som ett kostnadseffektivt steg för att framtidssäkra BPC:s långsiktiga marknadsledande position i Kina och positionerar BPC för bredare affärsmöjligheter på internationella marknader. Som dotterbolag till BPC kommer det finansiella resultatet för samriskbolaget att konsolideras med BPC:s siffror från och med det andra kvartalet i år.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör Bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.