10:23:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-29 16:10:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar stolt en inköpsorder från den Kalifornienbaserade filialen till ett framstående multinationellt olje- och gasbolag. Ordern omfattar leverans av två omfattande AMPTS[®] III-system och två BPC[®] Bioreaktorer CSTR-10S, med ett totalt ordervärde överstigande 82 000 USD. Dessa instrument kommer att fungera som viktiga analysverktyg och stödja den snabba affärsutvecklingen av förnybar naturgas i Nordamerika. Intäkterna från ordern förväntas inkluderas i årets fjärde kvartal.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Jag är mycket glad över att se ett ökande antal multinationella petroleumföretag expandera och påskynda tillväxten av sin strategiska bioenergiverksamhet genom förvärv och ökade investeringar för att utöka sin närvaro inom biogasindustrin. Jag är också särskilt stolt över att få denna första order från detta multinationella olje- och gasbolag, eftersom den fungerar som ett exempel för andra betydande industrikunder som överväger investeringar och insatser inom biogas- och biometanproduktion. Ordern visar på det ökade intresse som våra nylanserade instrument möter sedan AMPTS[®] III lanserades för åtta månader sedan. Ordern understryker också den kritiska roll som kvalitetskontroll av råmaterial och processoptimering av biogasproduktion har, samt bekräftar effektiviteten i BPC:s erbjudande av kompletta analytiska lösningar inom biogas- och biometansektorn."

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

Denna information är sådan information som BPC Instruments är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-11-29.

För information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com