09:20:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-12-19 09:00:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har erhållit tre successiva inköpsordrar från ett österrikiskt bolag för att stödja teknik- och affärsutvecklingen inom omvandling av avfall till biometan. Det omfattande paketet inkluderar leverans av ett system av det nyligen lanserade BioReactor Simulators (BRS) III, en första generationens BRS, flera enheter av BPC[®] Bioreactors CSTR-5G och BPC[®] Go, till ett totalt ordervärde som överstiger 92 000 euro. Intäkterna från dessa order förväntas inkluderas i fjärde kvartalet i år.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Under European Biomethane Week, som ägde rum i slutet av oktober, noterades en ökad medvetenhet om den avgörande roll som kvalitetskontroll av råmaterial spelar för biogas-/biometanproduktion. Utöver att optimera råmaterial spelar också de kritiska aspekterna av processutveckling och optimering en nyckelroll för kostnadseffektiv produktion av biometan, vilket innebär en enorm potential att omvandla avfall till energi. BPC:s specialiserade produkter, såsom BRS och BPC® Bioreactors, är utformade för att replikera kontinuerligt matade biogasproduktionsprocesser och fungerar som ovärderliga verktyg för forskare och processingenjörer. Det gläder mig särskilt att våra uppgraderade instrument, såsom BRS III, fortsätter att väcka ökat intresse och jag ser därför fram emot våra kommande produktlanseringar under 2024.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com