18:40:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-21 10:00:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") har glädjen att informera om den imponerande framgången för sin nyligen lanserade produkt, BPC[®] Blue, endast två månader efter introduktionen. Bolaget har sett en markant ökning av inköpsordrar av normal storlek, inklusive en större enskild order på 83 000 Euro från Kina genom sitt kinesiska joint venture. På bara två månader efter lanseringen av BPC[®] Blue har Bolaget snabbt etablerat en robust försäljningspipeline, inklusive flera sålda leads från nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien. BPC ser därför en betydande möjlighet för detta banbrytande instrument under överskådlig tid.

BPC[®] Blue lanserades i slutet av juni och har fått internationellt erkännande som en lovande lösning för kostnadseffektiv analys av materialens biologiska nedbrytbarhet. Produkten kännetecknas av precision, användarvänlighet och minimalt underhållsbehov och har således väckt ett lovande intresse på marknaden. Ett flertal mindre enheter har snabbt sålts, inklusive en enda stor order på 83 000 euro från en kinesisk kund via BPC:s kinesiska joint venture. Intäkterna från denna transaktion förväntas ingå i det tredje kvartalet i det innevarande räkenskapsåret. Bolaget har också utvecklat en stark försäljningspipeline, inklusive flera sålda leads från nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien.

Den senaste tidens snabba utveckling understryker tydligt att lanseringen av BPC[®] Blue ligger helt rätt i tiden. BPC[®] Blue möter det globala behovet av nya material som minskar förbrukningen av icke biologiskt nedbrytbar plast, särskilt engångsplast. BPC ser därför en betydande marknadspotential för denna banbrytande utrustning inom en överskådlig framtid.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Vi är verkligen glada över det överväldigande positiva globala mottagandet och den märkbara ökningen av marknadens entusiasm för BPC[®] Blue. Detta mottagande ligger helt i linje med vår framåtblickande vision och den pågående utvecklingen mot att ersätta engångsplast med miljövänliga biologiskt nedbrytbara polymerer. BPC[®] Blue är på väg att bli den föredragna lösningen för industriella tillverkare, tjänsteleverantörer, forskningsinstitut och universitet världen över, som aktivt söker ett tillförlitligt sätt att utvärdera den biologiska nedbrytbarheten hos avancerade polymermaterial. Lanseringen av BPC[®] Blue innebär en snabbare expansion av vårt inflytande på marknaden för biologisk nedbrytbarhet, vilket driver oss mot att etablera en robust och inflytelserik närvaro i denna snabbt föränderliga och dynamiska sektor."

Om BPC[®] Blue

BPC[®] Blue är ett toppmodernt laboratorieinstrument som är särskilt utformat för att bestämma den aeroba och anaeroba biologiska nedbrytbarheten hos olika biologiskt nedbrytbara plaster och polymermaterial i ett brett spektrum av simulerade miljöförhållanden. Instrumentet uppfyller de viktigaste ISO-, europeiska och amerikanska standarderna för utvärdering av biologisk nedbrytbarhet i både aeroba och anaeroba förhållanden. BPC[®] Blue har en automatisk drift och en intuitiv användarvänlig design som gör att nästan vem som helst kan utföra testet och få mycket exakta och precisa resultat.

För mer teknisk information om BPC[®] Blue, vänligen besök den relaterade produktsidan (https://bpcinstruments.com/bpc_products/bpc-blue/) eller kontakta vårt säljteam på sales@bpcinstruments.com

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com