08:15:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-29 20:25:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar idag att ES Aktiehandel AB och Exelity AB har förvärvat totalt 700 000 aktier i Bolaget av Kristofer Cook, styrelseledamot i BPC.

ES Aktiehandel AB, helägt av Erik Selin Fastigheter AB, har förvärvat 300 000 aktier och Exelity AB, en svensk fond, har förvärvat 400 000 aktier från Sustainable Holding Sweden AB, helägt av BPC:s styrelseledamot Kristofer Cook. Cooks motivation för försäljningen är privat och försäljningen i fråga inkluderar all planerad försäljning.

Transaktionen har skett som en blockpost utan påverkan på aktiekursen på marknaden. Innan transaktionen ägde Sustainable Holding Sweden AB 1 244 926 aktier, motsvarande cirka 11,9 procent av Bolaget, och nu äger Sustainable Holding Sweden AB 544 926 aktier, motsvarande cirka 5,2 procent av Bolaget. Exelity AB har gått från inget ägande i Bolaget till cirka 3,8 procent. ES Aktiehandel AB har gått från inget ägande i Bolaget till cirka 2,9 procent.

Jonas Strömberg, portföljförvaltare för ES Aktiehandel AB, kommenterar: "Vi har följt BPC sedan börsintroduktionen 2021 och är mycket imponerade över vad Bolaget har åstadkommit. Med en mix av lönsam tillväxt och en grundarledd ledning som hittills har överlevererat utgör BPC en mycket attraktiv investering. Det är med stor spänning vi tar plats bland de största aktieägarna i Bolaget."

ES Aktiehandel AB

ES Aktiehandel AB strävar efter att hitta möjligheter främst i underföljda små/microcap-bolag som handlas långt under sitt långsiktiga egenvärde, med det långsiktiga inneboende värdet definierat av företagets nettotillgångsvärde, intjäningsförmåga eller tillväxtutsikter. Bolagen har oftast en stark balansräkning. ES Aktiehandel AB ägs av Erik Selin Fastigheter AB.

Exelity AB

Exelity är en alternativ investeringsfond som kombinerar investeringar i börsnoterade aktier och finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj med uppsidan av att investera i små nordiska tillväxtbolag samtidigt som en unik kreditexponering skapar avkastning även i tider av mer osäkra marknadsförhållanden.

Bookrunner

Sedermera Corporate Finance AB har agerat ensam bookrunner i samband med placeringen.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com