09:08:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning BPCINS 0.00 SEK
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BPC Instruments är verksamt inom bioteknik. Bolaget säljer och utvecklar automatiserade analysverktyg som används vid bioteknisk analys. Produktlinjen som erbjuds är centrerad kring system som mäter gasvolym, gasflödeshastighet och utsläpp. Utöver är bolaget verksamma inom sektorer så som biologisk nedbrytbarhet, djur- och människonäring och avloppsvattenbehandling. BPC Instruments grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-21 13:30:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar idag att bland andra ES Aktiehandel AB och Exelity AB har förvärvat totalt 365 000 aktier i Bolaget av Gustaf Olsson (styrelseordförande) och Sustainable Holding Sweden AB (helägt av styrelseledamot Kristofer Cook).

Erik Selin har genom ES Aktiehandel AB samt Gyllene Aktier 2021 AB förvärvat totalt 160 000 aktier och Exelity AB har förvärvat 35 000 aktier. Härutöver har ett antal övriga investerare förvärvat totalt 170 000 aktier. Försäljningen har skett från Sustainable Holding Sweden AB, helägt av BPC:s styrelseledamot Kristofer Cook, samt från BPC:s styrelseordförande Gustaf Olsson. Motivation till försäljningen är privat.

Jonas Strömberg, portföljförvaltare för ES Aktiehandel AB och Gyllene Aktier 2021 AB, kommenterar: "Vi förvärvade våra första aktier i BPC förra året och har fortsatt att följa Bolaget på nära håll och fortsätter att vara imponerade av vad BPC åstadkommer. Denna möjlighet att öka vårt innehav passar väl in i vår investeringsstrategi när det kommer till BPC."

Marlon Värnik, portföljförvaltare för Exelity AB, kommenterar: "Vi har följt BPC under flera år och gjorde vår första investering under 2023. Sedan dess har Bolaget fortsatt utvecklas över våra förväntningar och vi är därför glada över möjligheten att utöka vårt aktieinnehav."

Kristofer Cook, styrelseledamot i BPC, kommenterar: "Jag har en fortsatt stark tro på BPC, Bolagets framtid och vad Jing och teamet kommer att åstadkomma. Motivationen till försäljningen av några av Sustainable Holding Sweden AB:s aktier är privat och jag är glad att Selin och Exelity AB har valt att öka sina respektive innehav eftersom det är ett bevis på deras tro på Bolaget."

Transaktionen har skett som en blockpost utan påverkan på aktiekursen på marknaden. Innan transaktionen ägde Sustainable Holding Sweden AB 544 926 aktier, motsvarande cirka 5,2 procent av Bolaget, och nu äger Sustainable Holding Sweden AB 249 926 aktier, motsvarande cirka 2,4 procent av Bolaget. Erik Selin har gått från ett ägande (via bolag) om 425 000 aktier, motsvarande cirka 4,0 procent, till ett ägande om 585 000 aktier, motsvarande cirka 5,6 procent. Exelity AB har gått fån ett ägande om 125 226 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent, till ett ägande om 160 226 aktier, motsvarande cirka 1,5 procent.

Bookrunner

Sedermera Corporate Finance AB har agerat sole bookrunner i samband med placeringen.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör Bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.