00:27:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-17 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-14 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2024-05-13 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-13 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-08 X-dag ordinarie utdelning CALTX 0.00 SEK
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Calliditas Therapeutics är verksamt inom läkemedelsindustrin. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av injur- och leversjukdomar. Exempel på specialistområden inkluderar skivepitelcancer, autoimmun hepatit samt nefropati. Bolaget grundades 2004 och innehar verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
2024-05-23 07:00:00

Calliditas Therapuetics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX):

Utökning av målmarknaden efter det fullständiga godkännandet i USA.

JANUARI - MARS 2024 (JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2023)
  • Nettoomsättningen under första kvartalet 2024 uppgick till 295,5 MSEK (191,4), varav nettoomsättningen från TARPEYO® utgjorde 278,3 MSEK (185,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till -203,8 MSEK (-180,1) under första kvartalet 2024.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,59 SEK (-3,49) under första kvartalet 2024.
  • Likvida medel uppgick till 810,3 MSEK (1 013,6) per den 31 mars 2024.

"Under Q1 genererade vi ännu ett rekordkvartal när det gäller efterfrågan med 705 nya patienter och 354 nya förskrivare. Vi är mycket glada över den positiva trenden och har noterat fortsatt stark efterfrågan under andra kvartalet." VD Renée Aguiar-Lucander

VIKTIGT FRÅN FÖRSTA VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
KVARTALET 2024 · Den preliminära nettoomsättningen från TARPEYO

  • Under kvartalet under andra kvartalet fram till rapportens datum
slog Calliditas rekord uppgick till 25,5 MUSD.
med rekryteringen av  
705 nya patienter, · Positiv utläsning av fortsättningsstudien (Open
vilket motsvarar en Label Extension trial) i fas 3 med Nefecon.
ökning om 27 procent  
jämfört med fjärde · Positiva topline-resultat från fas 2-studien med
kvartalet. setanaxib vid huvud- och halscancer.
   
  • I februari · Kommersiell lansering av Nefecon i Kina av
meddelade den partnern Everest Medicines
amerikanska VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DE KOMMANDE SEX MÅNADERNA
patentmyndigheten,  
United States Patent · Europeiska kommissionens beslut om potentiellt
and Trademark Office fullständigt godkännande av Kinpeygo för Calliditas
(USPTO), att den partner STADA.
utfärdat patent nummer
11896719 med namnet · Fullständig datautläsning i fas 2-studien av
"New Pharmaceutical primär gallkolangit.
Compositions". Detta
var Calliditas andra · Uppdatering av KDIGO:s riktlinjer förväntas under
patent för TARPEYO i 2024.
USA och ger
produktskydd fram till
2043.
  • I mars medgav den
amerikanska
läkemedelsmyndigheten,
U.S. Food and Drug
Administration (FDA),
en ny ensamrättsperiod
om sju år för TARPEYO®
som går ut i december
2030, baserat på den
tidpunkt då bolaget
erhöll fullständigt
godkännande med ny
indikation.
  • Intäkterna för
TARPEYO påverkades
negativt under
kvartalet med cirka
4,7 MUSD på grund av
en cyberattack mot
Change Health. Den
försäljning som inte
kunde redovisas under
första kvartalet på
grund av detta
tekniska problem har
inte gått förlorade
utan förväntas rulla
över till nästkommande
måna-der. Detta
förväntas inte ha
någon påverkan på
intäkterna för
helåret.

Oförändrade utsikter för 2024:
Förväntar sig Calliditas fortsatt omsättningstillväxt:
Den totala nettoomsättningen från Nefecon, inklusive milstolpar, förväntas uppgå till 150-180 MUSD för helåret 2024.

Investerarpresentation:

23 maj 2024, 14:30 CET

Länk till webbsändningen: Calliditas Therapeutics Q1 Report 2024 (financialhearings.com) (https://ir.financialhearings.com/calliditas-therapeutics-q1-report-2024)

För att delta via konferenssamtal, registrera dig via följande länk: Call Access (financialhearings.com) (https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047214)