02:27:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Calmark Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom utveckling av diagnostiska verktyg riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån den egenutvecklade plattformen och används för analys de första veckorna efter födseln. Instrumentet används som biomarkör för att studera blodvärden. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Karlstad.
2022-09-22 13:52:44

Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.
 

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units")
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 augusti 2022 om nyemission av högst 16 333 192 B-aktier och emission av högst 4 083 298 teckningsoptioner av serie 2022/2023 berättigande till teckning av totalt 4 083 298 B-aktier i bolaget ("Företrädesemissionen"). De som på avstämningsdagen den 27 september 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen uppgår till 6,40 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,60 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 29 september 2022 - 13 oktober 2022. En teckningsoption av serie 2022/2023 ger rätt att under perioden 14 augusti 2023 - 28 augusti 2023 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för B-aktie i bolaget under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023, dock lägst 1,60 kronor och högst 3,20 kronor per aktie. 

Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 633 319,20 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 408 329,80 kronor. 
_______________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.calmark.se.