10:00:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Camurus är veksamma inom bioteknik. Bolaget drivs som ett forskningsbaserat läkemedelsbolag och utvecklar samt distribuerar produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Sjukdomar som behandlas med bolagets produkter innefattar exempelvis cancer, endokrina störningar samt patienter med opioidberoende. Camurus driver utvecklingsprojekt i egen regi samt i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolaget har sitt säte i Lund.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-03-30 Bokslutskommuniké 2015
2021-02-11 07:00:00

"Camurus fortsatte leverera positiva resultat under fjärde kvartalet med ökade marknadsandelar för Buvidal, expansion till nya marknader och viktiga framsteg i forskningsportföljen"

Sammanfattning fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 106 (35) MSEK, en ökning om 201% (112 MSEK och 213% vid fasta växelkurser (CER[1])
 • Produktförsäljningen var 104 (30) MSEK, en ökning om 243% (110 MSEK och 256% vid CER[1])
 • Produktförsäljningen ökade med 10% jämfört med föregående kvartal (vid en försäljningstillväxt för Buvidal[®] på marknaden om 33%)
 • Drygt 15 000 (4 000) patienter stod på Buvidal vid slutet av 2020
 • Schweiziska läkemedelsverket godkände Buvidal för behandling av opioidberoende
 • Ansökningar om marknadsgodkännande lämnades in i Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten
 • Prioriterad granskningsstatus erhölls för ansökan om marknadsgodkännande i Saudiarabien
 • Braeburn fick "Complete Response Letter" (CRL) av FDA för Brixadi™ i USA
 • Domslut meddelad i skiljedomsprocess med Braeburn
 • Första patienten doserad i fas 2-studie av CAM2043 i Raynauds fenomen
 • Första patienten doserad i farmakokinetisk studie av CAM2029 med autoinjektor
Helåret 2020
 • Nettoomsättningen var 336 (106) MSEK, en ökning om 218% (351 MSEK och 227% vid CER[1])
 • Produktförsäljningen var 323 (72) MSEK, en ökning om 347% (337 MSEK och 362% vid CER[1])
 • Rörelseresultatet var -205 (-360) MSEK; en förbättring om 43%.
Utsikt 2021
 • Totala intäkter[2]: 680 - 750 MSEK
varav produktförsäljning: 620 - 680 MSEK
 • Rörelseresultat[2]: -120 - 0 MSEK

[1] Till fasta växelkurser i december 2019

[2] Exklusive potentiell milstolpesbetalning om 35 MUSD vid godkännande av Brixadi i USA

VDs kommentar
Camurus fortsatte leverera positivt verksamhetsresultat under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 201%, och produktförsäljningen med 243% jämfört med Q4 2019. Expansionen för Buvidal till nya marknader fortsatte med pris- och ersättningsgodkännande i Spanien, regulatoriskt godkännande i Schweiz, ansökningar om regulatoriska godkännanden i Kuwait, UAE, och Saudiarabien. Godkännandet av Brixadi i USA fördröjdes i samband med att Braeburn erhöll ett CRL från FDA i december. Fas 3-programmen för CAM2029 i akromegali och neuroendokrina tumörer avancerade enligt plan, och vi påbörjade behandling av patienter i nya kliniska studier av CAM2029 och CAM2043.

Fredrik Tiberg
Vd och koncernchef

För vidare information:
Fredrik Tiberg
vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com   

Fredrik Joabsson
Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, klockan 07.00.