09:09:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Camurus är veksamma inom bioteknik. Bolaget drivs som ett forskningsbaserat läkemedelsbolag och utvecklar samt distribuerar produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Sjukdomar som behandlas med bolagets produkter innefattar exempelvis cancer, endokrina störningar samt patienter med opioidberoende. Camurus driver utvecklingsprojekt i egen regi samt i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolaget har sitt säte i Lund.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-04 Ordinarie utdelning CAMX 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-03-30 Bokslutskommuniké 2015
2021-07-15 07:00:00

"Resultatrikt andra kvartal med god tillväxt, nya regulatoriska framsteg och utsikt för marknadsgodkännande i USA under 2021"

Sammanfattning andra kvartalet 2021
 • Totala intäkter uppgick till 138 (81) MSEK, en ökning om 71% (72% vid CER[1])
 • Produktförsäljningen var 137 (76) MSEK, en ökning om 80% (82% vid CER)
 • Försäljningsökningen var 10% (10% vid CER) jämfört med föregående kvartal
 • För perioden januari till juni blev de totala intäkterna 264 (130) MSEK, en ökning med 103%,
varav produktförsäljning 261 (124) MSEK, en ökning med 110%
 • Kassabehållningen vid slutet av kvartalet var 422 MSEK
 • Marknadsgodkännande av ny (160mg) Buvidal[®] dos i Australien, EU och Storbritannien
 • Godkännande av direkt initiering av behandling med Buvidal i Australien
 • Uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ inskickad av Braeburn till FDA
 • FDA accepterade ansökan och satte måldatum för godkännande av Brixadi i USA till 15 december 2021
 • Resultat från DEBUT-studien som visar förbättrat behandlingsresultat med Buvidal jämfört med daglig standardbehandling publicerade i JAMA Network Open
 • Resultat från UNLOC-T studien som visar goda behandlingsresultat med Buvidal inom kriminalvården publicerade i den ledande beroendetidskriften Addiction
 • Camurus utsedd till vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021
 • Utsikterna för helåret 2021 kvarstår; totala intäkter 680 - 750 MSEK[1,2],

varav produktförsäljning 620 - 680 MSEK och rörelseresultat -120 - 0 MSEK[1,2]

1) Till fasta växelkurser i januari 2021.
2) Exklusive $35 miljoner i milstensbetalning vid ett marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA.

Finansiell översikt andra kvartalet 2021
 • Totala intäkter MSEK 138 (81) 
- varav produktförsäljning MSEK 137 (76)
 • Rörelsekostnader MSEK 179 (102)
 • Rörelseresultat MSEK -60 (-23)
 • Resultat för perioden MSEK -48 (-20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,89 (-0,39)
 • Likvida medel MSEK 422 (222)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
"Camurus hade ett produktivt andra kvartal med ökande intäkter, nya regulatoriska godkännanden, framsteg i utvecklingsportföljen och publicering av starka data i ledande vetenskapliga tidskrifter. Produktförsäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2020, och 10% jämfört med föregående kvartal. Det var en något lägre ökning än väntat vilket förklaras av en fortsatt påverkan av covid-19-pandemin på våra marknader i Europa och Australien. Vi förväntar oss att återgå till planerad tillväxt under andra halvåret i takt med att restriktioner avtar och nya marknader tillkommer. I USA ser vi fram emot möjligheten att Brixadi blir tillgängligt för amerikanska patienter i slutet av året efter att FDA satt ett måldatum för marknadsgodkännande till den 15 december 2021."

Audiocast
Finansiella analytiker, investerare och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/13366

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

About Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal[®] samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, klockan 07.00 (CET).