00:35:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-04-04 08:45:00

Carbiotix AB ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en lånefinansiering om 4 MSEK från externa parter.

Bolaget genomförde under Q2 2022 en företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1) som tecknades till cirka 80 procent. För att tillgodose det behov som vid tidpunkten för emissionen inte möttes har Carbiotix tagit upp ett lån om ett belopp om 4 MSEK, motsvarande det belopp som inte tillfördes Bolaget i emissionen.

Lånefinansiering i sammandrag
Lånefinansiering om 4 MSEK har säkrats från externa parter. Lånet löper med en ränta på 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Lånet har en åtagandeavgift på 5 procent och förfallodag den 31 december 2023. Carbiotix kan återbetala lån och ränta när som helst före förfallodagen. Bortsett från detta lån har Carbiotix inga kort- eller långfristiga räntebärande skulder.

Finansiell rådgivare
Sedermera Corporate Finance AB har varit Bolagets finansiella rådgivare i samband med lånefinansieringen.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.