17:48:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-10 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-07-20 09:30:00

Den 19 juli 2023 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under 2022. Inga teckningsoptioner utnyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Utfall i optionsinlösen av serie TO 1
Under perioden 28 juni 2023 fram till och med den 19 juli 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs om 7,90 SEK per aktie.

Inga teckningsoptioner har utnyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen. Det totala antalet aktier i Carbiotix är således fortsatt 20 736 229 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 073 622,90 SEK.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Carbiotix, vänligen kontakta:
Carbiotix AB Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73 867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom en portfölj av prebiotiska modulatorer och diagnostiska testtjänster.