23:59:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-02-17 08:45:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-10-01 - 2022-12-31 (fjärde kvartalet)
 • Nettoomsättning uppgick till 334 414 SEK (83 725 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till - 3 518 661 SEK (-3 229 876 SEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,26 SEK).
2022-01-01 - 2022-12-31 (tolv månader)
 • Nettoomsättning uppgick till 407 591 SEK (411 270 SEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 251 514 SEK (-10 475 818 SEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,85 SEK (-0,85 SEK).
 • Soliditeten uppgick till 89% (90%).
 • Likvida medel per 2022-12-31 uppgick till 7 212 993 SEK (7 323 063 SEK).
Väsentliga händelser under perioden
 • Den 19 oktober 2022 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen. Sedan andra kvartalet 2022 har Carbiotix haft fullt fokus på att ta ytterligare kliv inom en rad verksamhetsområden. Uppdatering innehöll en översikt över vilka framsteg som gjorts och uppdatering om bland annat GRAS-godkännande, produktion av CarbioAXOS, försäljnings och partneringaktiviteter, status om utvärderingsprojekt och pågående patientstudie, samt status på IP-portföljen.
Väsentliga händelser under perioden
 • Den 24 januari 2023 meddelade Carbiotix att Bolaget omorganiserar ledningsgruppen och styrelsen i samband med årsstämman den 21 april. Styrelseordförande Jonas Danielsson och medgrundare Peter Falck avgår som styrelseledamöter. Kristofer Cook kommer att avgå som VD och föreslås bli styrelseordförande för att fortsätta stödja Bolaget inom områdena försäljning och affärsutveckling. Nuvarande COO Erik Deaner blir ny VD för Carbiotix. Ersättare för Jonas Danielsson och Peter Falck i styrelsen kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.
 • Den 26 januari 2023 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen och vad som väntar under 2023. Uppdateringen berörde GRAS-godkännandet och produktionen av CarbioAXOS, försäljnings- och partneraktiviteter, aktuell patientstudie, status på Bolagets IP-portfölj och den tidigare kommunicerade omorganisationen.