20:26:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-10 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-11-08 08:45:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2022-07-01 - 2022-09-30 (tredje kvartalet)
  • Nettoomsättning uppgick till 22 992 SEK (32 052 SEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 537 035 SEK (-2 137 843 SEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,17 SEK).
2022-01-01 - 2022-09-30 (nio månader)
  • Nettoomsättning uppgick till 73 177 SEK (327 545 SEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 732 853 SEK (-7 245 942 SEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,59 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 94% (94%).
  • Likvida medel per 2022-09-30 uppgick till 10 446 350 SEK (12 632 831 SEK).
Väsentliga händelser under perioden
  • Den 10 augusti 2022 meddelade Carbiotix att Bolaget har erhållit information att styrelseledamot Peter Falk den 10 augusti 2022 har avyttrat aktier i Carbiotix som innebär att Peter Falk passerat flaggningsgränsen om 15 %. Peter Falk äger 1 999 800 aktier och tillika röster (13,96 %) efter transaktionen, att jämföras med 2 154 600 aktier (15,04 %).
Väsentliga händelser under perioden
  • Den 19 oktober 2022 gav Carbiotix en uppdatering om den senaste utvecklingen. Sedan andra kvartalet 2022 har Carbiotix haft fullt fokus på att ta ytterligare kliv inom en rad verksamhetsområden. Uppdatering innehöll en översikt över vilka framsteg som gjorts och uppdatering om bland annat GRAS-godkännande, produktion av CarbioAXOS, försäljnings och partneringaktiviteter, status om utvärderingsprojekt och pågående patientstudie, samt status på IP-portföljen.