20:13:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-10 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 X-dag ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikbolag inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediens och foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-06-05 08:30:00

Idag är första dag för nyttjande av Carbiotix AB:s ("Carbiotix" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 3 ("TO 3") som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i tidigare i år. Perioden pågår till och med den 19 juni 2024. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje TO 3 teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 3 kan Bolaget tillföras högst cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Carbiotix (www.carbiotix.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer även anmälningssedel att finas tillgänglig.

I januari 2024 genomförde Carbiotix en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitterades 53 163 522 teckningsoptioner av serie TO 3. Varje TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Carbiotix under nyttjandeperioden som pågår under perioden 5-19 juni 2024. Teckningskursen för TO 3 har fastställts till 0,04 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs Bolaget cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader, vilka estimeras till cirka 0,2 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 3 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen finns tillgängligt på Carbiotix, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 3 i sammandrag
  • Teckningskurs: Varje TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en kurs om 0,04 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 53 163 522 utestående TO 3. Vid fullt nyttjande av TO 3 tillförs Carbiotix cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier innan optionsinlösen: 180 226 795 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 3 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn "CRBX TO 3" och med ISIN SE0021310042.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av TO 3 kommer antalet aktier i Carbiotix att öka med 53 163 522 aktier till totalt 233 390 317 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 797 452,83 SEK till 3 500 854,755 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna.

Viktiga datum
  • 5 juni 2024: Nyttjandeperiod inleds
  • 17 juni 2024: Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 19 juni 2024: Nyttjandeperiod avslutas
  • 20 juni 2024: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 4 juli 2024: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktie

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Om Carbiotix
Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.