22:35:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2022-04-26 08:45:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört utbyggnaden av sitt forsknings- och utvecklingslaboratorium i Lund. Utvidgningen av ett tredje laboratorium kommer att ge oss separata laboratorium för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Laboratorieexpansionen kommer också att ge ytterligare kontorslokaler som gör det möjligt för Bolaget att samla all personal baserad i Lund till ett kontor och ett laboratorieområde. Expansionen gör det möjligt för Carbiotix att öka forsknings- och utvecklingsverksamheterna i alla modulatorklasser och tillåter personalen att arbeta effektivare.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Carbiotix har slutfört utbyggnaden av sitt forskningsoch utvecklingslaboratorium i Lund. Tillskottet av en tredje laboratorieenhet kommer att göra det möjligt för Bolaget att driva separata laboratorier för provanalys för LinkGut, mikrobiell terapeutisk forskning och utveckling av prebiotiska ingredienser. Detta är särskilt viktigt nu när vi ökar forsknings- och utvecklingsinsatserna när det gäller nya prebiotika, medicinska livsmedel och terapeutiska sambehandlingar. Laboratorieexpansionen kommer också att göra det möjligt för oss att konsolidera all personal till ett kontor och ett laboratorieområde och därmed förbättra arbetsmiljön och möjliggöra mer interaktion mellan medarbetarna.

I slutet av förra året fattades beslut om att bygga ut forsknings- och utvecklingslaboratoriet och renoveringarna har tagit ungefär en månad efter det att laboratoriet och kontorslokalerna blev tillgängliga i början av april. Denna expansion bör ge tillräckligt med utrymme för alla företagets aktiviteter och personal under de kommande tre åren."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.