10:17:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-06 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2024-04-26 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-10 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-08 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-24 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2023-04-21 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-06 08:45:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har slutfört fas ett av produktionsuppgraderingen på produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Uppgraderingen innefattade driftsättning av en produktionstank och filtreringssystem för att producera Carbiotix andra generationens prebiotiska ingrediens CarbiAXOS. Fas två av produktionsuppgraderingen förväntas att slutföras i början av Q1 2024, vilket kommer att tillåta Bolaget att ha full kontroll över sin produktionsprocess och påskynda utvecklingsaktiviteter.

Carbiotix meddelar idag den framgångsrika slutförandet av fas ett av produktionsuppgraderingen vid Bolagets produktionsanläggning i Bjuv, Sverige. Den nyligen genomförda uppgraderingen markerar ett betydande framsteg i CarbiAXOS-produktionskapaciteten och är en nyckelkomponent i Carbiotix strategiska plan för att påskynda skapandet av högkvalitativa CarbiAXOS-produkter.

Den andra fasen av produktionsuppgraderingen är på god väg att slutföras i Q1 2024. Denna fas är kritisk eftersom den inkluderar driftsättning av en ny spraytork, vilket kommer att möjliggöra för Carbiotix att självständigt producera CarbiAXOS på vår anläggning i Bjuv. Denna självständighet i produktionen kommer att underlätta för företaget att tillhandahålla prover för formuleringstester och producera CarbiAXOS för studier och kosmetiska tillämpningar.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Denna uppgradering är ett bevis på vårt åtagande att ligga i linje med företagets strategiska riktning. Slutförandet av fas ett är inte bara en milstolpe utan ett stort steg framåt för Carbiotix, vilket banar väg för en spännande framtid. Självständigheten i produktionen kommer också att tillåta oss att påskynda våra utvecklingsaktiviteter för nya CarbiAXOS-produkter. Detta innebär att vi kan validera innovationer från vårt FoU-labb i Lund snabbare. Jag vill tacka våra ingenjörspartners för att ha hjälpt oss att slutföra fas ett av processuppgraderingen och ser fram emot att påskynda fas två av uppgraderingen med ett förväntat slutförandedatum i början av Q1 2024."

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com