06:08:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-25 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2022-04-22 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-26 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-27 Ordinarie utdelning CRBX 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2022-04-11 08:45:00

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets VD, Kristofer Cook, har köpt Carbiotix-aktier för 450 000 kr mellan den 25 mars och den 8 april genom sitt holdingbolag Sustainable Holding Sweden AB samt har lämnat teckningsförbindelser motsvarande 550 000 kronor i den föreslagna företrädesemission som är planerad till andra kvartalet 2022. Kristofer Cook har därmed åtagit sig aktieköp om totalt 1 Mkr före och inklusive den planerade företrädesemissionen. Kristofer Cooks totala innehav uppgick innan det senaste förvärvet till 2 410 000 aktier, motsvarande 19,54 procent. Efter förvärvet uppgår innehavet till 2,448,528 aktier, motsvarande cirka 19,85 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Beslutet att öka min position i Carbiotix återspeglar mitt fortsatta och växande förtroende för Bolaget, särskilt mot bakgrund av våra senaste framsteg mot kommersialiseringen av vår första CarbiAXOS-produkt och det intresse som visats på marknaden. Teckningsåtagandet om 550 000 kronor är en del av Carbiotix ledningsgrupps och styrelsens åtagande om 1 Mkr som tidigare kommunicerats.

Den svenska artikeln finns tillgänglig via följande länk: Carbiotix sammanfattar aktiviteter under Q1 - positiva framsteg och intresse för CarbiAXOS - Carbiotix (https://news.cision.com/se/carbiotix/r/carbiotix-sammanfattar-aktiviteter-under-q1---positiva-framsteg-och-intresse-for-carbiaxos,c3541659) (cision.com)

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.