01:00:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorTjänster
IndustriIndustri
Caverion är verksamma inom teknikbranschen. Bolagets specialistkompetens återfinns inom projektledning, design och konstruktion, samt tekniskt underhåll inom VVS, el - och skyddslösningar. Verksamheten är främst inriktad mot den europeiska marknaden, med störst andel kunder inom bygg- och industribranschen. Caverion har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Kalender

2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning CAV1V 0.20 EUR
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-06 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning CAV1V 0.00 EUR
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-24 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-26 Ordinarie utdelning CAV1V 0.05 EUR
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-02-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-25 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-27 Ordinarie utdelning CAV1V 0.00 EUR
2018-03-26 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-20 Ordinarie utdelning CAV1V 0.00 EUR
2017-03-17 Årsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-22 Ordinarie utdelning CAV1V 0.28 EUR
2016-03-21 Årsstämma 2016
2016-01-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-09 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-07-23 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-17 Ordinarie utdelning CAV1V 0.22 EUR
2015-03-16 Årsstämma 2015
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-03-18 Ordinarie utdelning CAV1V 0.22 EUR
2021-02-23 12:15:00

Caverion Oyj Pörssitiedote 23.2.2021 klo 13.15

Caverion Oyj:n ehdollisen ja suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelmien mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan) 2018-2020 ja yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2018-2020 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 25.5.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 23.2.2021 luovutettu 63 652 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 82 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 2 807 991 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää yhtiön haltuun 2 744 339 omaa osaketta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta konsernin johdolle. Joulukuussa 2017 hallitus hyväksyi uuden ohjelmajakson vuosille 2018-2020. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmista on esitetty 18.12.2015 ja 21.12.2017 julkistetuissa pörssitiedotteissa. Ohjelmien tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi