21:57:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.

Kalender

2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-05-16 08:31:41

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS014 har blivit accepterad att presenteras vid ESC Congress 2022 som arrangeras av European Society of Cardiology i Barcelona, Spanien, den 26-29 augusti. Postern har valts ut för en modererad oral posterpresentation och har titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding". Den kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.

"Det är mycket spännande att vår poster blivit utvald som en modererad oral posterpresentation bland många andra bidrag. Det är ett bevis på vägen och riktningen vi utvecklar CS014 i och de resultat som visats i det prekliniska utvecklingsprogrammet hittills, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno. "Tillsammans med data från vår andra prekliniska kandidat CS585 har vi två starka läkemedelskandidater som visar effekt i förebyggande av trombos utan ökad risk för blödning - trombos är en nyckelmekanism i många komplikationer vid kardiovaskulära sjukdomar."

Postern med titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding" författades av M. Holinstat, R. Adili, L. Stanger, T. Hoang, S. Lambert och N. Rhoads vid University of Michigan, Ann Arbor, USA och; B. Dahlöf och N. Bergh på Cereno och Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige. Postern har blivit utvald att presenteras som en 3 minuter lång modererad oral presentation av Dr. Michael Holinstat.

ESC Congress 2022 arrangeras av European Cardiology Society (ESC). I år firar kongressen 70 år av ESC-kongresser och ger det senaste inom kardiovaskulär vetenskap och uppdaterad utbildning globalt till de som verkar inom området kardiologi. Kongressen fokuserar på nyckelelement som är relevanta för globala kardiovaskulär vårdpersonal, såsom innovativa vetenskapliga uppdateringar från sena kliniska prövningar och banbrytande studier, samt viktigt innehåll för klinisk praxis och forskning.

Förutom den presentationen på plats kommer postern också att visas online på kongressplattformen Research Gateway, den dedikerade sektionen för posters och kliniska fall. Efter kongressen kommer postern att publiceras online i en bilaga till den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal; och både postern och den orala presentationen kommer att finnas tillgängliga på ESC365, kunskapscentrumet för kardiologi.

Läkemedelskandidaten CS014 är en ny HDAC (histondeacetylas) hämmare med epigenetiska moduleringsegenskaper. Den förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio. Sedan 2021 pågår ett prekliniskt utvecklingsprogram (HDAC-programmet) i samarbete med University of Michigan under ledning av Dr. Michael Holinstat, Director Translational Research at Cereno och Associate professor of Internal Medicine, Division of CV Medicine vid University of Michigan. Programmet avser att uppfylla kraven för att starta kliniska fas I-studier för denna nya HDACi-behandling under 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
http://www.cerenoscientific.com/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar, läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist, och läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.