13:29:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.
2022-08-25 08:35:30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed delårsrapporten för andra kvartalet år 2022.

Sammanfattning av andra kvartalet, april-juni 2022

Koncernen

Andra kvartalet (1 april - 30 juni)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 518 033 (-4 756 911)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07) före utspädning och -0,04 SEK (-0,03) efter utspädning

 • Soliditeten uppgick till 87,9% (84,5%)
 • Kassa och bank uppgick till 63 257 948 (41 425 474)
 • Moderbolaget
Andra kvartalet (1 april - 30 juni)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 747 978 (-4 913 851)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07) före utspädning och -0,04 SEK (-0,03) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 87,9% (84,8%)
 • Kassa och bank uppgick till SEK 63 214 536 (41 026 206)
Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Sent i april nominerar bolaget en läkemedelskandidat i det prekliniska programmet CS585 för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar efter inledande prekliniska studier. Läkemedelskandidaten har nominerats efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. CS585 kommer att fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet, vilket sker genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.
 • I början av maj annonserades det att läkemedelskandidaten CS014 är utsedd för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar. Efter att ha avklarat den första hälften av det prekliniska utvecklingsprogrammet utsågs CS014 efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. Den prekliniska utvecklingen för CS014 pågår för närvarande i ett forskningssamarbete med University of Michigan.
 • I maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 har accepterats för en oral presentation av den vetenskapliga kommittén vid EHA2022 Hybrid Congress anordnad av European Hematology Association den 9-12 juni 2022 i Wien, Österrike. Postern med titeln "CS585 is a first-in-class compound targeting the IP receptor for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding" kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director of Translational Research på Cereno.
 • I mitten av maj meddelades det att en poster som visar utformningen av Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH) har accepterats för en posterpresentation vid den 15:e årliga världskongressen om pulmonell kärlsjukdom i Aten, Grekland, den 22-26 juni 2022. Postern är ett samarbete mellan Cereno, Dr. Raymond Benza, huvudansvarig prövare för Fas II-studien, samt globala partnern Abbott.
 • I mitten av maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS014 har blivit accepterad att presenteras vid ESC Congress 2022 som arrangeras av European Society of Cardiology i Barcelona, Spanien, den 26-29 augusti. Postern har valts ut för en modererad oral posterpresentation och har titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding". Den kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.
 • I slutet av maj meddelade Cereno att ledningsgruppen stärks genom rekrytering av Nick Oakes till positionen Head of Preclinical Development. Nick bidrar med djup erfarenhet inom preklinisk forskning och utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar, en nyckelfaktor för Cerenos framgångar i den fortsatta portföljutvecklingen.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • I juli meddelade Cereno att den första patienten har blivit rekryterad till Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1. Baserat på tidpunkten för första patient och flera faktorer främst relaterade till aktiveringen av studiens kliniker, har studiens tidslinje justerats med cirka ett kvartal och top-line resultat beräknas nu till Q1 2023. Antalet kliniker i studien har utökats till cirka tio kliniker över hela USA med potential för ytterligare expansion för att kunna möta Q1-tidslinjen.
 • I slutet av juli meddelades att det genomförts en ägartransaktion med teckningsoptioner av serie TO2. I samband med transaktionen så har teckningsåtaganden för samtliga teckningsoptioner bekräftats av köparna. Säljarna har i sin tur även de ingått teckningsåtaganden med Bolaget för teckningsoptioner som de fortsatt har i sin ägo.
 • Den 30 augusti kommer Cereno att hålla sin första kapitalmarknadsdag i centrala Stockholm. Programmet ska ge en uppdatering om Cerenos projektportfölj, klinisk och preklinisk utveckling samt tillväxtstrategin från både bolaget samt externa samarbetspartners. Anmälan till eventet, både på plats och digitalt, görs via bolagets webbplats.

VD:s kommentar

Första halvåret 2022 har varit mycket intensivt i hela vår verksamhet. Tillväxt och framsteg har varit tydligt i våra utvecklingsprogram, men ytterst viktigt har även varit vår växande position inom det medicinska samfundet. Den enskilt mest spännande höjdpunkten inträffade dock strax efter periodens slut då den första patienten rekryterades i Fas II-studien med CS1 i PAH. Vi kommer fortsätta hålla uppe farten i verksamheten och ser fram emot en spännande höst och vinter för att avancera i vår strävan att utveckla bättre och säkrare innovativa behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar.

Första patienten i CS1:s Fas II-studie

En betydande milstolpe var att se att vår första patient blivit registrerad i en Fas II-studie i juli detta år. Detta var ett tydligt framsteg mot att visa att vår läkemedelskandidat CS1, med sin unika effektprofil, har potentialen att erbjuda ett säkert, effektivt och sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter som lider av den svåra sällsynta sjukdomen PAH. Planen framåt är att fortsätta arbeta nära de aktiva klinikerna för att stödja patientrekryteringen och, som ofta händer, börjar rekryteringstakten öka efter att den första patienten har påbörjat studien. Som vi tidigare kommunicerat så har den kvardröjande covid-19-pandemin i USA påverkat uppstartstiden vilket har resulterat i en justerad tidslinje på cirka ett kvartal och innebär att top-line resultat nu beräknas till Q1 2023. Det finns flera viktiga milstolpar relaterade till studien som löpande kommer att rapporteras under hösten och vintern för att se till att vi meddelar alla intresserade parter med uppdateringar om studiens framfart.

Nomineringar av läkemedelskandidater i våra prekliniska program

Under våren så nominerades två läkemedelskandidater i våra prekliniska program CS585 och CS014, vilket signalerar stora framsteg i vår prekliniska utveckling som även understöds av bekräftade vetenskapliga resultat, om än i ett tidigt utvecklingsskede. Dessa prekliniska program är utvecklade i samarbete med University of Michigan och har redan visat på lovande prekliniska data som accepterades och presenterades vid högt rankade medicinska kongresser under de senaste månaderna. Vi är står nu i bra position och i linje med vårt mål att är vi ha tre lovande kliniska utvecklingsprogram i portföljen inom de kommande två åren.

Presentationer vid välrenommerade medicinska kongresser

Under sommaren har vi presenterat inte mindre än tre abstracts vid framstående medicinska kongresser i Europa och USA. Där visade vi lovande prekliniska data för både CS585 och CS014 samt den innovativa studiedesignen för vår Fas II-studie med CS1.

Vi har med prekliniska data visat att vi har två starka läkemedelskandidater i CS585 och CS014 som visar effekt i trombosprevention utan ökad blödningsrisk. Dessa resultat kan komma att vara mycket betydelsefulla eftersom trombos är en nyckelmekanism i många komplikationer vid kardiovaskulära sjukdomar. Det finns dessutom ett stort medicinskt behov av nya läkemedel som förebygger trombos utan ökad risk för blödning, eftersom behandling med tillgängliga tromboshämmande läkemedel innebär en ökad risk för blödning. Det är därför ingen överraskning att våra abstracts fick mycket positiv uppmärksamhet vid flera kongresser samt väckte intresse från det medicinska samfundet.

Förstärkning av ledningsgruppen

Det gläder mig att vi under de senaste månaderna lyckats rekrytera både en Head of Clinical Development och en Head of Preclinical Development. Med Fredrik Frick och Nick Oakes får vi ytterligare två erfarna experter inom forskning och utveckling (FoU) till vår ledningsgrupp, som kommer att tillhandahålla det ledarskap som behövs för att fortsätta ta Cereno mot våra nästa tillväxtmål. Utvecklingen av vår pipeline är den mest kritisk framgångsfaktor för att vi ska kunna förverkliga vår vision att bidra till att innovativa läkemedel blir tillgängliga för patienter med sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Jag ser fram emot att se resultatet av deras kombinerade insatser för att föra vår kliniska och prekliniska portfölj vidare tillsammans med vårt befintliga team av erfarna experter, rådgivare och långtidskonsulter.

Outlook

Bolaget och vår portfölj är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Vi befinner oss just i början i våra insatser för att etablera oss som en seriös aktör i den globala PAH-pipelinen. Det gläder mig särskilt att se att vi tar position bland de främsta experterna inom kardiovaskulära sjukdomar, vilket jag tror bara kommer att fortsätta att stärkas genom vår tydliga och konsekventa närvaro på viktiga plattformar, t.ex. medicinska kongresser. Senare i år ser jag fram emot att förmedla vårt perspektiv som innovatör inom CVD på det välrenommerade CVCT-forumet, till vilket vi, liksom förra året, återigen har blivit inbjudna. Men det finns många evenemang framför oss innan dess.

I slutet av augusti kommer Cereno att delta på ESC-kongressen i Barcelona - den främsta kardiovaskulära kongressen i Europa. Förutom en posterpresentation om CS014, där nya spännande data kommer att presenteras, har vi planerat att hålla möten med vårt vetenskapliga råd för att ytterligare förfina våra prekliniska och kliniska utvecklingsprogram för de tre läkemedelskandidaterna i vår pipeline. Det är ett utmärkt tillfälle att stärka vår relation med experter i branschen och att få höra från några av de bästa i det medicinska samfundet.

Jag ser också fram emot vår första kapitalmarknadsdag som vi kommer att hålla den 30 augusti i Stockholm. Vi har satt ihop ett omfattande program som ger en tydlig bild av vår strategi och verksamhet. På plats kommer externa experter och medlemmar av Cerenos ledningsgrupp att närvara och presentera. Besök gärna vår webbplats för vidare information om hur du registrerar dig för att delta eller hitta länken till webbsändningen.

Slutligen, som många kanske vet, så löper teckningsoptionsprogrammet av serie TO2 ut under september. Mer information specifikt kring detta kommer att följa i sinom tid.

Sammanfattningsvis anser jag att Cereno är på god väg att åstadkomma stora förändringar inom området för kardiovaskulära sjukdomar. I år har vi redan levererat på flera milstolpar och många ytterligare viktiga milstolpar väntar runt hörnet. Jag vill uttrycka min stora uppskattning till samtliga aktieägare för ert fortsatta stöd och för att ni delar vår vision att utveckla innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar.

Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
Email: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se  

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.