11:51:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.
2022-05-19 08:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed delårsrapporten för första kvartalet (1 januari - 31 mars) år 2022.

Sammanfattning av första kvartalet, januari-mars 2022

Koncernen

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 246 969 SEK (-3 903 947)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05) före utspädning och -0,04 SEK (-0,03) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 93,4% (87,2%)
 • Kassa och bank uppgick till 77 268 668 SEK (60 071 685)

Moderbolaget

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 247 501 SEK (-3 904 688)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05) före utspädning och -0,04 SEK (-0,03) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 93,4% (87,2%)
 • Kassa och bank uppgick till 77 221 636 SEK (60 021 845)
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • I januari erhöll Cereno ytterligare patentskydd för Fas II läkemedelskandidaten CS1 på den viktiga japanska marknaden. Patentet är del av den tredje patentfamiljen som nu har erhållit patentskydd i såväl Ryssland som Japan. Den växande patentportföljen kopplad till CS1, som täcker nästan alla globala marknader, stärks därmed ytterligare.
 • Sent i januari meddelades det att en milstolpe nåtts inom det prekliniska programmet CS014. De framsteg som gjorts har utlöst en milstolpsutbetalning till Emeriti Bio, som CS014 förvärvades från under 2019. En ny patentansökan har lämnats in baserad på de nya framstegen. CS014 genomgår för närvarande preklinisk utveckling i samarbete med University of Michigan, Ann Arbor, USA.
 • I slutet av februari höll Cereno en webbsändning med presentationer fokuserade på Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 i den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Presentationerna redogjorde för den kliniska studiens bakgrund, utformning och plan. Förutom Sten R. Sörensen, vd, och Dr. Björn Dahlöf, CMO, deltog även Dr. Raymond Benza, huvudansvarig prövare (PI) för studien, och Dr. Philip Adamson, Vice President och CMO på samarbetspartnern Abbott, under webbsändningen. 
 • I februari tillkännagjordes det att Cereno stärker sin ledningsgrupp med en Head of Clinical Operations. Fredrik Frick kommer att ansvara för Cerenos kliniska aktiviteter globalt och bidra med ledarskap, projektledning och tillsyn på Cerenos program i förberedelser inför och under genomförandet av internationella kliniska utvecklingsprogram. Frick startar sin roll i Maj.
 • I mars meddelade Cereno att det europeiska patentverket (EPO) har beviljat ett patent för CS1:s andra patentfamilj. Genom det nya patentet stärks det befintliga patentskyddet på den strategiskt viktiga marknaden ytterligare, och omfattar nu två av Cerenos tre patentfamiljer.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Sent i april nominerar bolaget en läkemedelskandidat i det prekliniska programmet CS585 för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar efter inledande prekliniska studier. Läkemedelskandidaten har nominerats efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. CS585 kommer att fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet, vilket sker genom ett forskningssamarbete med University of Michigan. 
 • I början av maj annonserades det att läkemedelskandidaten CS014 är utsedd för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar. Efter att ha avklarat den första hälften av det prekliniska utvecklingsprogrammet utsågs CS014 efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. Den prekliniska utvecklingen för CS014 pågår för närvarande i ett forskningssamarbete med University of Michigan. 
 • I maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 har accepterats för en oral presentation av den vetenskapliga kommittén vid EHA2022 Hybrid Congress anordnad av European Hematology Association den 9-12 juni 2022 i Wien, Österrike. Postern med titeln "CS585 is a first-in-class compound targeting the IP receptor for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding" kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director of Translational Research på Cereno. 
 • I mitten av maj meddelades det att en poster som visar utformningen av Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH) har accepterats för en posterpresentation vid den 15:e årliga världskongressen om pulmonell kärlsjukdom i Aten, Grekland, den 22-26 juni 2022. Postern är ett samarbete mellan Cereno, Dr. Raymond Benza, huvudansvarig prövare för Fas II-studien, samt globala partnern Abbott.
 • I mitten av maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS014 har blivit accepterad att presenteras vid ESC Congress 2022 som arrangeras av European Society of Cardiology i Barcelona, Spanien, den 26-29 augusti. Postern har valts ut för en modererad oral posterpresentation och har titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding". Den kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.

VD:s kommentar

Under de första månaderna av 2022 har vart och ett av våra tre utvecklingsprogram gjort stora framsteg. Fas II-studien med CS1 har avancerat på ett bra sätt, med val av specialistkliniker, etiska godkännanden och kontraktering av ett utökat antal deltagande specialistkliniker. För mig var en av höjdpunkterna när jag och vår medicinske chef Björn Dahlöf höll vår första webbsändning om Fas II-studien tillsammans med huvudansvarig prövare Dr. Raymond Benza, världsberömd expert på PAH, och vår samarbetspartner Abbotts medicinske chef Philip Adamson. Vi fick positivt gensvar på webbsändningen, från såväl investerare som branschkollegor. Vi har fått nya spännande data för båda våra två lovande prekliniska kandidater, CS585 och CS014. Jag är därför mycket glad över att få dela med mig av våra framsteg när det gäller att bygga upp kännedomen om Cereno och stärka bolagets ställning inom det medicinska samfundet genom flera vetenskapliga posterpresentationer som kommer presenteras på ledande kongresser under de kommande månaderna. Vi har rivstartat 2022 med ett imponerande nyhetsflöde och jag är full av förväntan inför det som ligger framför Cereno.

Två prekliniska läkemedelskandidater med avsevärd potential inom kardiovaskulära sjukdomar nominerade

Det är spännande att följa den positiva utvecklingen för våra två prekliniska utvecklingsprogram. Programmen utförs genom ett forskningssamarbete mellan Cereno och University of Michigan under ledning av Dr. Michael Holinstat, som är Associate Professor of Internal Medicine, Division of CV Medicine på University of Michigan och även Director of Translational Research på Cereno. Båda de prekliniska programmen har sedan starten i maj 2021 fortskridit väl och har hittills, halvvägs in i 24-månadersperioden, uppvisat mycket lovande resultat. Vi tillkännagav nyligen att vi har nominerat läkemedelskandidater inom båda programmen. Nomineringen av en kandidat bygger på att den har stor potential inom kardiovaskulär sjukdom och kan utvecklas vidare mot en IND-ansökan för att få starta studier i människa, en viktig milstolpe för ett program. Båda läkemedelskandidaterna, CS585 och CS014, fortsätter nu sina prekliniska utvecklingsprogram i förberedelse för kliniska Fas I-studier. Det är glädjande att därmed kunna konstatera att vi ligger i fas med vårt mål att inom två år ha tre program i klinisk utveckling.

Bygga upp kännedom och ta position i vetenskapssammanhang

Vi har under de senaste veckorna mottagit inte mindre än tre inbjudningar att presentera våra prekliniska data och utformningen av vår Fas II-studie vid ledande medicinska kongresser. Det är mycket arbete som ligger bakom, först forskning och utveckling och därefter förberedelser och inlämning av publikationen. Det är dock en höjdpunkt i vårt fortsatta arbete att etablera oss inom området kardiovaskulära sjukdomar. Under kongresserna kommer Dr. Raymond Benza och Dr. Michael Holinstat att presentera resultaten av vårt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbete, vilket känns oerhört spännande. Det sänder ut respektingivande signaler och gör det möjligt för Cereno att vinna ett ökat erkännande bland de stora, ledande läkemedelsbolagen och möjliga framtida samarbetspartner inom kardiovaskulär sjukdom.

Uppdatering om den kliniska Fas II-studien med CS1 i PAH

I maj genomfördes ett prövarmöte avseende Cerenos Fas II-studie - en viktig milstolpe ur ett studieledningsperspektiv. Förutom Cereno så gav huvudansvarig prövare Dr. Raymond Benza, Philip Adamson, medicinsk chef på samarbetspartnern Abbott, och representanter från vår kontraktsforskningsorganisation Worldwide Clinical Trials, starka presentationer för personalen på alla specialistkliniker som valts ut för studien. En viktig aspekt, som jag tycker vi lyckades förmedla väl, var vikten av att de som arbetar med att identifiera, rekrytera och träffa patienterna i studien förstår CS1:s potential att verkligen förändra behandlingen för PAH och i förlängningen ge patienterna en bättre livskvalitet.

Stärkt patentskydd för CS1

När det gäller läkemedelskandidaten CS1 pågår flera viktiga aktiviteter parallellt med Fas II-studien. Ett av dem är det kontinuerliga arbetet att bygga upp vår patentportfölj, där vi under första kvartalet kunde glädjas åt konkreta resultat på flera marknader. Vårt patentskydd för CS1 i Europa och Japan, två av de största marknaderna för läkemedelsprodukter globalt sett, har nu stärkts ytterligare inom de andra respektive tredje patentfamiljerna.

Omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten

Vi är ödmjuka inför de osäkerheter som uppstått dels ur den covid-19-pandemi som ihärdigt biter sig kvar, dels ur den geopolitiska turbulens som kriget i Ukraina på senare tid gett upphov till i världen. Vår pågående kliniska studie genomförs i USA, där effekterna av pandemin fortfarande märks och vi har noterat en viss försiktighet eller fördröjning av handläggningstiderna, både hos regulatoriska myndigheter när det gäller etiska godkännanden och hos större akademiska institutioner avseende kontrakteringsprocesserna, där det i båda fallen har dragit ut mer på tiden än beräknat. Båda dessa situationer har bidragit till att vi ännu inte kunnat rapportera att den första patienten har registrerats i CS1:s Fas II-studie. Vi har givet dessa faktorer utökat antalet specialistkliniker från sex till tio, och därmed kan vi bibehålla vårt mål att i slutet av 2022 kunna rapportera topline-data. I skrivande stund ser vi ingen överhängande anledning till oro. Vi vidtar dock åtgärder löpande för att minska risken för påverkan på våra prekliniska och kliniska utvecklingsstudier.

Utblick framöver

Cerenos tillväxt och mognad sker i takt med utvecklingen av vår utvecklingsportfölj. Vi har nu en läkemedelskandidat i klinisk Fas II och två prekliniska kandidater, vilka sammantaget utgör en stark portfölj med avsevärd potential att förändra behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Inom två års tid räknar vi med att ha tre läkemedelskandidater som utvecklas i klinisk fas. Det är därför ett stort nöje att välkomna Fredrik Frick till positionen som Head of Clinical Operations, en roll han tillträtt den här månaden för att bistå Cereno i förberedelserna för detta nästa steg. Jag är övertygad om att Fredrik kommer att komplettera och förstärka vår ledningsgrupp med sin dokumenterade erfarenhet inom alla aspekter av läkemedelsutveckling. Till sist är jag glad att kunna delge nyheten att vi kommer att anordna en kapitalmarknadsdag för Cereno i början av hösten efter det positiva gensvar vi fick på vår första webbsändning till investerare i mars med fokus på Fas II-studien med CS1. Jag hoppas att ni har möjlighet att delta, på plats eller virtuellt, och jag ser fram emot att återkomma med mer information i sinom tid.

Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific

Finansiell kalender

Årsstämma                                                                      1 juni 2022

Delårsrapport för kvartal 2                                               25 augusti 2022

Delårsrapport för kvartal 3                                               november 2022

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
Email: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se  

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.