00:39:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2024-05-28 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-12 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 X-dag ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.
2023-11-08 09:01:18

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett bolag som utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att den nyligen publicerade artikeln om CS585 i den topprankade vetenskapligt granskande medicinska tidskriften Blood valdes ut att presenteras i tidskriftens Blood Podcast samt  premierades med en kommentarsartikel titulerad "Targeting prostacyclin: all gain with no pain?" som drog slutsatsen att upptäckten som rapporterades av Stanger och medförfattare markerar en viktig milstolpe  för att förbättra antitrombotisk behandling.

Artikeln som publicerades i Blood visar att CS585, en prostacyklin receptor-agonist, är en mycket potent och selektiv substans som kan ges både oralt och intravenöst och förebygger trombos i upp till 48 timmar efter dosering, vilket observerats i prekliniska studier. Den vetenskapliga publikationen med titeln "The oxylipin analogue CS585 prevents platelet activation and thrombosis through activation of the prostacyclin receptor" författades av L. Stanger et al. Michael Holinstat är upptäckaren av CS585 och leder även läkemedelskandidatens utvecklingsprogram vid University of Michigan.

Blood Podcast beskrivs som en källa till innovativa idéer och banbrytande information med ämnen baserade på artiklar publicerade i Blood, en tidskrift utgiven av American Society of Hematology. I detta avsnitt så tar Blood Podcast upp den lovande potentialen av läkemedelskandidaten CS585 med följande introduktion till artikeln: "Att rikta in sig på prostacyklin receptorn är en lovande strategi för att reglera hemostas och trombos. Nu har en ny analog [CS585] av en nyligen upptäckt trombocyt oxylipin visat sig selektivt hämma trombocytaktivering men utan den blödningsrisk och aktivering av andra icke avsedda receptorer som setts med tidigare prostacyklin receptor-agonister."

"CS585 kommer att möjliggöra för oss att för första gången tänka på IP-receptorn som direkt mål i blod på grund CS585:s selektivitet, potens och stabilitet. Baserat på säkerhetsprofilen och den orala tillgängligheten som beskrivs i vår artikel i Blood, är CS585 en mycket attraktiv substans för utveckling som ett antitrombotiskt läkemedel utan ökad risk för blödning", sade Michael Holinstat, medförfattare av artikeln i Blood, upptäckare av CS585, ansvarig för Cerenos utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.

"Jag är mycket nöjd över det forsknings- och utvecklingsarbete som lett fram till att CS585 nu publicerats i den ansedda tidskriften Blood. Vi har fått stort erkännande från den medicinska sfären efter publiceringen av denna vetenskapliga artikel om CS585:s unika egenskaper. Det faktum att denna artikel nu blivit utvald att presenteras i podcasten och premieras med en kommentarsartikel säger mycket om CS585s lovande prekliniska data som presenterades i artikeln," sade Sten R. Sörensen, VD för Cereno Scientific.

Blood Podcast avslutar med att säga "Enligt författarna är denna oxylipinanalog [CS585] en mycket stabil substans som baserat på det arbete som beskrivs här behåller fördelarna med prostacyklin receptor-agonister samtidigt som den undviker begränsningen relaterad till selektivitet och instabilitet. I artikeln ger författarna bevis för att CS585 reglerar mänskliga trombocytfunktionen i människa genom aktivering av prostacyklin receptorn och kan vara en betydande milstolpe för att förbättra antitrombotiska behandlingsstrategier utan blödning."

Tillgång till podcastavsnittet:
American Society of Hematology (2023, 2 november). Targeting prostacyclin to inhibit platelet activation; MRD-tailored myeloma maintenance; AREG and HSC function in DNA damage repair deficiency and aging [Ljudpodcastavsnitt]. I Blood Podcast. https://share.transistor.fm/s

Tillgång till kommentarsartikeln:

Matthew T. Rondina; Targeting prostacyclin: all gain with no pain?.Blood2023; 142 (18): 1506-1507. doi:https://doi.org/10.1182/blood.2023022227

Tillgång till artikeln:
Livia Stanger,Adriana Yamaguchi,Pooja Yalavarthi,Sylviane Lambert,Devin Gilmore,Andrew Rickenberg,Catherine Luke,Kiran Kumar,Andrea T Obi,Andrew White,Niklas Bergh,Bjorn [BD1]Dahlof,Michael Holinstat; The oxylipin analogue CS585 prevents platelet activation and thrombosis through activation of the prostacyclin receptor.Blood2023; blood.2023020622. doi:https://doi.org/10.1182/blood.2023020622

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Bergenholt, Director IR & Communications

E-post: tove.bergenholt@cerenoscientific.com

Telefon: +46 732-366246

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

[BD1]Ta bort Lennart i den engelska versionen också