09:50:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Chosa Oncology är ett danskt-svenskt bioteknikbolag. Bolaget har utvecklat iCIP-plattformen, som inkluderar en liposomal formulering av cisplatin (LiPlaCis) och det diagnostiska verktyget (DRP) som upptäcker patienter som bör ha mest nytta av cisplatinbehandlingen. De nyligen uppnådda kliniska fas 2b-resultaten innebär att bolaget rustar upp affärsutvecklingen för att hitta partners för partnerskap eller handelsavtal.
2024-02-29 09:16:04
Sammanfattning av delårsrapport 12 månader (2023-01-01 - 2023-12-31)
  • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 73 TSEK (0)
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -23 752 TSEK (-1 167)
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,14)
  • Koncernens soliditet uppgick till 89,6% (97,6)

 

Fjärde kvartalet (2023-10-01 - 2023-12-31)
  • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 3 TSEK (0)
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 630 SEK (-1 078)
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,11)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023
  • 13 oktober - CHOSA Oncology AB genomför en riktad emission om 1,55 MSEK för att
ytterligare öka verksamhetsutvecklingsaktiviteterna.
  • 1 december - CHOSA Oncology AB erhåller en skattekredit på 7,8 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Inga händelser