00:36:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 X-dag ordinarie utdelning CHOSA 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Chosa Oncology är ett danskt-svenskt bioteknikbolag. Bolaget har utvecklat iCIP-plattformen, som inkluderar en liposomal formulering av cisplatin (LiPlaCis) och det diagnostiska verktyget (DRP) som upptäcker patienter som bör ha mest nytta av cisplatinbehandlingen. De nyligen uppnådda kliniska fas 2b-resultaten innebär att bolaget rustar upp affärsutvecklingen för att hitta partners för partnerskap eller handelsavtal.
2024-05-31 08:00:00

May 31, 2024

CHOSA Oncology AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.chosaoncology.com. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten:

Första kvartalet (2024-01-01 - 2024-03-31)
  • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0)

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 477 TSEK (-16 501)

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,023 SEK (-0,265)

  • Koncernens soliditet uppgick till 89% (56)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
  • 29 Februari - Chosa publicerar bokslutskommuniké januari-december 2023.

  • 28 Mars - Claus Frisenberg utsågs till ny Chief Commercial Officer. Som en konsekvens härav utsågs

   Gerton Jönsson till ny Chief Financial Officer med tillträde den 28 mars 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • 3 April - CHOSA har genomfört en riktad emission på 5,58 miljoner SEK för att finansiera KOLinitierade
   DRP-valideringsstudier och för ökade affärsutvecklingsaktiviteter.
  • 30 April - Kallelse till årsstämma kungörs.

  • 10 Maj - Publicering av Årsredovisningen för 2023.