01:01:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning CINT 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
2023-05-03 08:00:00

 Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 11,1 procent till 59,9 MEUR (67,3). Den organiska tillväxten var -10,9 procent och exklusive valutaeffekter -11,9 procent.
  • Bruttoresultatet uppgick till 35,9 MEUR (41,3) med en bruttomarginal på 60,0 procent (61,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 3,7 MEUR (8,1) med en justerad EBITDA-marginal på 6,1 procent (12,1).
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,04 EUR (-0,03).
  • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,00 EUR (0,02).

 

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • I januari utsågs Giles Palmer till ny VD från och med den 1 april 2023.
  • Den 26 januari beslutade en extra bolagsstämma om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.
  • I mars tillträdde Bregje Meuwissen som Chief Human Resources Officer och i april tillträdde Alesia Braga som Chief Technology Officer, båda är nya tillskott till den globala koncernledningen.

 

VD Giles Palmer kommenterar:

“Första kvartalet fortsatte att påverkas av makroekonomisk motvind, integrationsarbete och reverseringar. En strömlinjeformad organisation med hög tillväxt och en enhetlig global plattform blir inte verklighet förrän allt det hårda arbetet med integrationen är klart. Cint har gjort stora framsteg under det senaste året avseende organisatorisk integration och OPEX-synergier i linje med den ursprungliga planen. Vi inleder nu den mest komplexa delen av integrationsprocessen, nämligen integrationen av våra olika plattformar. Denna process kan vara längre och mer utmanande än förväntat och fortsätta åtminstone in i 2024. De totala kostnaderna för integrationen förväntas inte överstiga 40 MEUR som tidigare kommunicerats. Konsolidering, standardisering och optimering kommer att stå i fokus för organisationen under de kommande 12 månaderna.

Trots det nuvarande utmanande läget är de långsiktiga förutsättningarna för Cint starka. Min främsta prioritet som ny VD är att bygga ett helt igenom integrerat bolag, för att kunna dra nytta av vår starka position och den pågående omvandlingen av insiktsbranschen.”

 

Q1 presentation idag kl. 10.00 CEST

Rapporten presenteras av Giles Palmer, VD och Olivier Lefranc, CFO idag kl. 10.00 CEST via en webbsänd telefonkonferens. Följ den webbsända presentationen och konferensen live på: webcast

För deltagande i telefonkonferensen, försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

 

Sverige: 010 884 80 16
Internationellt: +44 20 3936 2999
Deltagarkod: 242 009

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på Cint™ Investors.

För mer information, vänligen kontakta:

Olivier Lefranc, CFO

Tel: +33 615 01 00 55
E-post: olivier.lefranc@cint.com

 

Investor relations:

Patrik Linzenbold

Tel: +46 708 252630

E-post: patrik.linzenbold@cint.com

 

Carolina Strömlid

Tel: +46 708 807 173

E-post: carolina.stromlid@cint.com

 

 

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 08:00 CET.

 

 

Om Cint

Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom teknikbaserad inhämtning av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största plattform för digitala marknadsundersökningar, med 290 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 4 900 företagskunder - inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cint för att accelerera insamlingen av konsumentinsikter och den egna tillväxten. Cint har drygt 1 000 medabetare på ett flertal globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, New Orleans, Singapore, Tokyo och Sydney. Nettoomsättningen uppgick till cirka 295,2 miljoner EUR under 2022. Cints aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.cint.com.