02:49:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Citycon är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar diverse fastigheter, huvudsakligen kommersiella lokaler samt köpcentrum i större nordiska - och baltiska städer. Visionen är att vara en långsiktig ägare som bidrar till att utveckla och modernisera fastighetsbeståndet. Bolaget bildades ursprungligen 1988 och har sitt huvudkontor i Esbo.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-17 Kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 Kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-08-04 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-06-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2020-03-17 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-20 Kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Split CTY1S 5:1
2019-03-14 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2019-03-13 Årsstämma 2019
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-19 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-13 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-21 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-05-16 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2017-03-23 Bonusutdelning CTY1S 0.0225
2017-03-22 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-21 Bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-22 Bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-21 Bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Bonusutdelning CTY1S 0.0275
2016-03-17 Ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Extra Bolagsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-10 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 Bonusutdelning
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2012-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2011-03-24 Bonusutdelning
2010-03-12 Ordinarie utdelning
2010-03-12 Bonusutdelning
2009-03-19 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Bonusutdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-14 Ordinarie utdelning
2006-03-15 Ordinarie utdelning
2005-04-06 Ordinarie utdelning
2004-03-16 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2002-03-27 Ordinarie utdelning
2001-03-30 Ordinarie utdelning
2000-03-31 Ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR
1999-03-27 Ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR
1998-03-11 Ordinarie utdelning
1997-03-14 Ordinarie utdelning
2020-11-04 08:00:00

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   4.11.2020 klo 09.00 

CITYCONIN OPERATIIVISET TUNNUSLUVUT OLIVAT VAHVOJA KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
 • Tammi-syyskuun vuokralaismyynti ylitti hieman vuodentakaisen tason (+0,3 %) kasvaneen asiakaskohtaisen keskiostoksen myötä
 • Tammi-syyskuun vuokranmaksuaste on tällä hetkellä 94 %. Kolmannen vuosineljänneksen vuokrista on tällä hetkellä kerätty 93 % ja ensimmäisen vuosipuoliskon vuokrista 95 %.
 • Tammi-syyskuun taloudellinen kehitys oli vakaata: kokonaisnettovuokratuotot vertailukelpoisin valuuttakurssein laskivat 2,2 %
 • Hallinnon kulut laskivat vuodentakaisesta 5,0 % tammi-syyskuussa
 • Kiinteistöjen käypien arvojen lasku oli maltillista kolmannella kvartaalilla ja käyvät arvot laskivat 0,6 %
 • Vuokraustoiminta jatkui vahvana - Tammi-syyskuussa uusia vuokrasopimuksia aloitettiin 175,000 neliömetrin edestä edellisvuoden vastaavan luvun ollessa 113,000.
HEINÄKUU - SYYSKUU 2020
 • Nettovuokratuotot olivat 52,9 miljoonaa euroa (Q3/2019: 54,2). Covid-19 pandemian vaikutukset näkyivät nettovuokratuottojen laskuna vuokralaisille annettujen alennusten sekä laskeneiden liikevaihtosidonnaisten vuokrien ja pysäköintituottojen johdosta. Alkuvuodesta 2020 toteutetut hankinnat Norjassa kasvattivat nettovuokratuottoja 2,6 miljoonalla eurolla, kun taas heikommat valuuttakurssit laskivat nettovuokratuottoja 1,1 miljoonalla eurolla. 
 • Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 33,5 miljoonaan euroon (35,5) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,188 euroa (0,199), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,005 euroa/ osake. 
 • Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 29,4 miljoonaan euroon (35,5) johtuen loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista sekä alhaisemmasta tuloksesta.
 • IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,00 euroa (0,08) johtuen pääasiassa korkeammista käyvän arvon tappioista, alhaisemmista nettovuokratuotoista ja hybridilainan koroista.
TAMMIKUU - SYYSKUU 2020
 • Nettovuokratuotot olivat 155,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2019: 164,0). Hankinnat kasvattivat nettovuokratuottoja 6,7 miljoonaa euroa, kun taas edellisen vuoden divestoinnit laskivat nettovuokratuottoja 2,4 miljoonalla eurolla ja heikommat NOK ja SEK valuuttakurssit 5,0 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotot laskivat 5,9 miljoonaa euroa johtuen pääosin Covid-19 pandemian aiheuttamista vuokralaisille annetuista alennuksista ja laskeneista liikevaihtosidonnaisista vuokrista ja pysäköintituotoista.
 • Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) laski 104,5 miljoonaan euroon (110,0) johtuen laskeneista nettovuokratuotoista, heikommista valuuttakursseista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,587 euroa (0,618), heikompien valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,025 euroa/ osake. 
 • Oikaistu operatiivinen tulos (adjusted EPRA Earnings) laski 92,4 miljoonaan euroon (110,0) johtuen loppuvuodesta 2019 nostetun hybridilainan koroista sekä alhaisemmasta tuloksesta.
 • IFRS-standardien mukainen tulos/osake oli -0,18 euroa (0,19) johtuen pääasiassa korkeammista käyvän arvon tappioista, alhaisemmista nettovuokratuotoista ja hybridilainan koroista.

AVAIN LUVUT

Q3/2020 Q3/2019 % Vertailukelpoinen
muutos % 1)
Nettovuokratuotto Me     52,9 54,2 -2,4 % -0,4 %
Operatiivinen Me     47,1 48,0 -1,8 % 0,4 %
liikevoitto
(Direct Operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR 0,00 0,08 - -
Sijoituskiinteistöjen Me     4155,1 4105,9 1,2 % -
käypä arvo
Luototusaste (LTV) 2) % 46,8 49,6 -5,8 % -

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me   33,5 35,5 -5,7 % -3,2 %
(EPRA Earnings)
Oikaistu Me     29,4 35,5 -17,2 % -15,0 %
operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0,188 0,199 -5,7 % -3,2 %
tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu EUR 0,165 0,199 -17,2 % -15,0 %
operatiivinen
tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11,14 12,58 -11,5 % -

(EPRA NAV per share)

Q1 Q1 % Vertailukelpoinen 2019
-Q3/202 -Q3/201 muutos % 1)
0 9
Nettovuokratuotto Me     155,5 164,0 -5,2 -2,2 % 217,4
%
Operatiivinen Me     137,3 146,4 -6,2 -3,0 % 193,5
liikevoitto %
(Direct Operating
profit) 2)
IFRS tulos/osake 3) EUR -0,18 0,19 - - 0,04
Sijoituskiinteistöjen Me     4155,1 4105,9 1,2 - 4160,2
käypä arvo %
Luototusaste (LTV) 2) % 46,8 49,6 -5,8 - 42,4
%

EPRA:n mukaiset
tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos Me   104,5 110,0 -4,9 -1,0 % 145,6
(EPRA Earnings) %
Oikaistu Me     92,4 110,0 -16,0 -12,5 % 143,9
operatiivinen tulos %
(Adjusted EPRA
Earnings) 3)
Operatiivinen EUR 0,587 0,618 -4,9 -1,0 % 0,818
tulos/osake %
(EPRA EPS, basic)
Oikaistu EUR 0,519 0,618 -16,0 -12,5 % 0,809
operatiivinen %
tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS,
basic) 3)
Nettovarallisuus/osake EUR 11,14 12,58 -11,5 - 12,28
%
(EPRA NAV per share)

 1) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Oikaistu tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Cityconin portfolion vahvuus ja vakaus näkyi jälleen koronaviruksen muuttamassa toimintaympäristössä. Vahvat liiketoiminnan tunnuslukumme heijastavat monipuolisiin kaupunkikeskuksiin keskittyvää strategiaamme, joka pohjautuu välttämättömyyshyödykkeitä- ja palveluita tarjoavien vuokralaisten suureen osuuteen sekä toimimiseen pohjoismaiden vahvimmissa kaupungeissa, jotka ovat menestyksekkäästi torjuneet koronaviruspandemiaa ja sen vaikutuksia.

Taloudellinen kehitys

Vahva liiketoiminnan kehityksemme näkyi myös taloudellisissa tunnusluvuissamme. Kokonaisnettovuokratuotto vertailukelpoisin valuuttakurssein laski -2,2 % vuodentakaisesta. Vertailukelpoisen nettovuokratuottomme lasku jäi myös maltilliseksi ollen -4,7 % kolmannen vuosineljänneksen jälkeen (myös vertailukelpoisin valuuttakurssein). Nettovuokratuoton lasku oli seurausta volyymisidonnaisten liikevaihtoerien, kuten pysäköintimaksut, erikoistilavuokraus sekä liikevaihtosidonnaiset vuokrat, alhaisemmasta tasosta. Nämä erät kärsivät alhaisista kävijämääristä. Ydinliiketoimintamme on kuitenkin edelleen vahvaa ja vakaata. Vaikka kolmannella neljänneksellä koronaan liittyviä alennuksia ei enää myönnetty, toisella vuosineljänneksellä annetut alennukset laskivat edelleen liikevaihtoa. Vuokranmaksuaste säilyi kuitenkin hyvänä ollen tähän mennessä 94 % kuluvalle vuodelle ja 93 % kolmannelle vuosineljännekselle. Myös käypienarvojemme lasku oli maltillista ollen -0,6 %. Tämä heijastaa jälleen monikäyttöstrategiamme kestävyyttä sekä vakautta, jota se tuo liiketoimintaamme.  Luototusasteemme nousi hieman ollen 46,8 % kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Taseen vahvistaminen on edelleen keskeinen tavoitteemme ja teemme toimenpiteitä, kuten tarkkailemme kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia, laskeaksemme luototusastetta.

Liiketoiminnan kehitys

Kävijämäärät pysyivät hyvällä tasolla palauduttaan koronakauden pohjalukemista toisen vuosineljänneksen lopussa ja kolmannen vuosineljänneksen alussa. Ennen kaikkea, vuokralaistemme myynti oli vahvaa 15 % korkeamman asiakaskohtaisen keskiostoksen seurauksena. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen vuokralaismyyntimme on 0,3 % viime vuotta edellä. Tämä heijastaa muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä. Ihmiset noudattavat hallituksen ohjeistusta ja vierailevat keskuksissamme pääasiassa selkeässä kulutustarkoituksessa. Tästä huolimatta eri vuokralaistyyppien välillä on selkeitä eroja. Tässä yhteydessä vuokralaiskantamme merkitys korostuu. Vuokralaiskannastamme suuri osuus koostuu välttämättömyyshyödykkeitä ja palveluita tarjoavista toimijoista kuten päivittäistavarakaupat, apteekit, kunnalliset ja terveyspalvelut. Sen lisäksi, että näitä tuotteita ja palveluita tarjoavat toimijat pärjäävät hyvin muuttuneessa ympäristössä, ne tuovat lisää kävijöitä keskuksiimme hyödyttäen myös muita vuokralaisiamme. Olemme tyytyväisiä vahvaan vuokraustoimintaamme kuluvana vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen olemme aloittaneet uusia vuokria noin 175,000 neliömetrin edestä viime vuoden vastaavan ajanjakson 113,000 neliömetriin verrattuna.

Täydennysrakentaminen/ Monipuolistaminen 

Jopa kriisin keskellä olemme keskittyneet täydennysrakentamiseen ja portfoliomme monipuolistamiseen, jotka ovat pitkän aikavälin tavoitteitamme. Uskomme vakaasti monikäyttöstrategiaamme sekä kaupunkikeskustemme jatkokehitykseen. Suurin osa keskuksistamme ovat suoraan yhteydessä keskeisimpiin liikenteen solmukohtiin ja sijaitsevat keskeisimmissä kaupungeissa, joissa kaupungistuminen on voimakasta. Näillä alueilla on jatkuva voimakas kysyntä asunto- ja toimistorakentamiselle. Sen lisäksi, että kaupunkien tiivistyminen lisää keskuksiamme hyödyntävien asiakkaiden määrää, se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia Cityconille, joka jo omistaa näiden alueiden keskeisimmät kiinteistöt. Lisärakennusoikeuksien saaminen arviolta 500,000 neliömetrille olemassa olevien keskustemme yhteyteen synnyttäisi arviolta 200 MEUR lisää arvoa vain pienellä lisäinvestoinneilla. Siksi aloitteellinen ja tiivis yhteistyö kuntien kanssa sekä kaavoitus- ja lupa-aloitteidemme edistäminen ovat jatkossakin yksi keskeisimpiä painopistealueitamme.

Cityconin kehitys kolmannella vuosineljänneksellä osoitti jälleen portfolion vakauden. Vaikka strategiamme ja maantieteellinen asemointimme ovat keskeisesti vaikuttaneet tuloksiimme, se ei olisi mahdollista ilman organisaatiomme sitoutumista yhtiön menestykseen. Odotamme haastavien aikojen jatkuvan, mutta kaksi viimeistä vuosineljännestä ovat toimineet suurenluokan stressitestinä strategiallemme ja toistaiseksi todistaneet sen toimivuuden. Nämä tulokset mahdollistavat ohjeistuksemme kaventamisen aiemmin antamamme ohjeistusvälin yläreunaan. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 TÄSMENNETTY

Citycon odottaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 178-185 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,740-0,780 euroa ja oikaistun osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (adjusted EPRA Earnings) olevan 0,650-0,690 euroa.
 

Aiemmin
Operatiivinen liikevoitto Me 178-185 171-189
(Direct operating profit)
Osakekohtainen operatiivinen EUR 0,740-0,780 0,710-0,810
tulos (EPRA EPS)
Oikaistu osakekohtainen EUR 0,650-0,690 0,610-0,710
operatiivinen tulos (adjusted
EPRA EPS)

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei toista koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin toteudu. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja EUR-SEK- sekä EUR-NOK-valuuttakurssitasoihin sekä nykyisiin korkotasoihin.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
AUDIOCAST
Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestetään puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys keskiviikkona 4.11.2020 kello 10.00. Konferenssin puhelinnumero on +358 981 710 310 ja PIN: 77779031#. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa:  https://citycon.videosync.fi/2020-q3-results/register (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcitycon.videosync.fi%2F2020-q3-results%2Fregister&data=04%7C01%7C%7Ce546f4f46b88452e1ef508d87755b81d%7Cb8ce972b3da445f6994995d1668226c6%7C0%7C0%7C637390557334102159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fn5oGkzUpZ1My7v5kN8gzX88j1qGCFdXQ5iDivPNpmA%3D&reserved=0)
Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta citycon.com/fi.
Helsinki, 3. marraskuuta 2020
Citycon Oyj
Hallitus
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Laura Jauhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitchilta (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com/fi