15:58:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-19 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2024-04-18 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2023-08-14 16:54:00

Cline Scientific AB avslutade måndag den 31 juli 2023 sin företrädesemission som tillförde bolaget 6,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 0,6 MSEK.

Emissionerna har registrerats av Bolagsverket den 14 augusti 2023. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas med nya aktier. Sista dag för handel med BTA på First North är den 17 augusti 2023. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla nya aktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-kont och depå den 23 augusti 2023.

Antalet registrerade aktier ökade i emissionen med 25 738 461 aktier, varav 2 171 946 var av serie A och 23 566 515 av serie B. Efter registrering finns 45 009 685 aktier i bolaget, varav 3 257 919 av serie A och 41 751 766 av serie B. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 2 573 846,10 kronor till 4 500 968,50 kronor.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 16:54 CEST den 15 augusti 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, VD
E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23
Patrik Sundh, Styrelseledamot
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: +46 070358508