16:33:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-19 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2024-04-18 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2023-07-18 13:14:00

Styrelsen i Cline Scientific AB har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission. Förlängningen gäller till och med måndag den 31 juli 2023. Ytterligare drygt 1 MSEK krävs för att nå 5,5MSEK för att nå miniminivån i emissionen.

Emissionen har tecknats med över 4 MSEK men styrelsen har satt som lägsta gräns för att fullfölja emissionen till 5,5 MSEK. Ledningen diskuterar med några investerare som kan leda till att bolaget når upp till nivån 5,5 MSEK.

"Vi är tacksamma för alla som tecknat i emissionen så att vi kan fortsätta med våra projekt som kan förändra livet för de som lider av artros, men även skapa stora värden för aktieägarna, då dagens aktiekurs inte på något sätt speglar de värden som finns i bolaget.  Därför väljer vi att förlänga teckningstiden och jobbar hårt för att få in det sista kapitalet"säger Hanne Evenbratt, VD i Cline Scientific AB.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar är publicerade på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser.

Denna information är insiderinformation som Cline Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13:14 CEST den 18 juli 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, tillförordnad VD
E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23