00:30:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-19 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2024-04-18 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2022-09-12 10:31:18

Cline Scientific har nyligen avslutat den första serien av ex-vivotester. Testerna, vars syfte var att verifiera kvaliteten på kondrocytceller, observera bevis på broskregenerering och utvärdera matrismaterialet, har visat mycket positiva resultat.

Sedan januari 2022 har Cline genomfört tester av StemCART på mänsklig broskvävnad som har tagits bort under proteskirurgi. Principen har varit att testa StemCART-produkten i broskvävnad som har skadats på konstgjord väg för att efterlikna broskskador, samt att testa dess förmåga att reparera broskvävnaden. Med utgångspunkt från tidigare uppdateringar har Cline nu genomfört den första hela serien av experiment.

Projektet hade tre primära delmål: att visa att metoden utvecklar stamceller till funktionella broskceller, att testa cellernas regenererande förmåga i skadad broskvävnad och att utvärdera matrisens förmåga att stödja cellerna på plats.

Angående det förstnämnda delmålet visar analyser att Clines celler uttrycker markörer specifika för broskceller medan markörer specifika för stamceller tydligt minskar. Detta verifierar att cellerna har utvecklats som förväntat mot broskceller. Dessutom visades cellernas livskraft, cellviabiliteten, vara hög under aktivering på Clines unika yta, vilket bekräftar att vår metod är säker och har effektiv inverkan på cellutvecklingen. Dessa resultat är viktiga eftersom de bidrar till säkerheten och kvaliteten på de producerade cellerna.

Det andra syftet var att studera cellernas regenerativa förmåga i de inducerade broskskadorna. Det visar sig att de implanterade cellerna interagerar med broskvävnaden vilket är vad teamet hoppades att se. Resultatet är uppmuntrande eftersom detta är en central del av hur StemCART förväntas läka skadat brosk hos patienter.

Det tredje delmålet var att testa prestandan hos matrisen som stödjer cellerna på plats under implantationen. Som kommunicerats tidigare den 11 april, uppvisade matrisen den förväntade funktionaliteten.

"Vi har samlat värdefull kunskap som bekräftar värdet att fortsätta framåt enligt plan. De lärdomar vi dragit ger oss möjligheten att med små justeringar ytterligare optimera produkten och i förlängningen underlätta inför framtida nödvändiga fas-studier." -  Dr Hanne Evenbratt, PhD, VP R&D.

Vägen framåt för StemCART

StemCART är en preklinisk medicinsk produkt för avancerad terapi (ATMP) som syftar till att revolutionera behandlingen av broskskador för patienter över hela världen. För att uppnå detta kommer Cline att fortsätta förberedelserna för kliniska prövningar på människa, inklusive att skala upp produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig säkerhetstestning samt dokumentation för en klinisk prövningstillämpning. Cline planerar att utlicensiera StemCART till en kommersiell partner efter en framgångsrik fas I-studie.

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: +46 0703585088