14:41:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-19 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2024-04-18 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2022-04-12 08:30:00

Cline Scientific AB ("Cline" eller "Bolaget") har nu slutfört det första steget relaterat till ex-vivo-testning av sin broskreparationsprodukt, StemCART, på mänsklig broskvävnad. Cline har genomfört 12 implantationsexperiment med patientprover enligt plan och protokoll med uppmuntrande första resultat.

Den stödjande matrisen, som har utvecklats för användning tillsammans med broskcellerna, visade den förväntade funktionaliteten att framgångsrikt fixera cellerna, vilket är ett viktigt mål med ex-vivo-testningen.

Ex-vivo-testerna fortsätter och kommer att utökas med vävnad från olika leder. Planen är att genomföra ytterligare 24 experiment i flera etapper. Resultat från dessa kommer att kommuniceras efter varje avslutad etapp.

Dessa proof-of-concept tester är ett viktigt steg för att validera StemCART-produktkonceptet och ta StemCART till nästa utvecklingsstadium.

Nästa steg för StemCART
StemCART är en preklinisk medicinsk produkt för avancerad terapi (ATMP) som syftar till att revolutionera behandlingen av broskskador för patienter över hela världen. För att uppnå detta kommer Cline att fortsätta att förbereda sig för kliniska prövningar på människa, inklusive att skala upp produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig säkerhetstestning och dokumentation för en klinisk prövningstillämpning. Cline planerar att utlicensiera StemCART till en kommersiell partner efter framgångsrika fas I-studier.

Om ex-vivo-testningen
Från och med januari 2022 har Cline tagit emot broskvävnad från patienter som genomgår ortopedisk proteskirurgi med hjälp av våra kliniska samarbetspartners. Teamet tillfogar sedan skador  i brosket för att efterlikna ledskador och implanterar därefter cellerna tillsammans med matrisen i skadan. Syftet är att visa att Clines unika metod framgångsrikt differentierar iPSCs till funktionella kondrocytceller, att matrisen framgångsrikt stödjer cellerna på plats så att läkning av skadad broskvävnad kan ske.

För mer information vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, VP - Research & Development
E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23