10:45:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 Årsstämma 2023
2023-06-22 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2023-06-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-14 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2017-06-27 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-08 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2012-06-07 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-04 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-26 Kapitalmarknadsdag 2010
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-28 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Clinical Laserthermia Systems är verksamt inom medicinteknik. Bolagets vision är att utveckla och effektivisera behandlingen av solida cancertumörer, där bolaget är försäljare av sterila patientkit. Produkterna används i diverse cancerbehandlingar som vid behandling av malignt melanom, samt cancer i lungor, lever och bukspottkörtel. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-28 13:00:00

Lund, Sverige - Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS") meddelar idag att deras amerikanska dotterbolag, CLS Americas, har ingått ett avtal med Focalyx (https://www.focalyx.com/) avseende gemensam försäljning och marknadsföring av bolagens integrerade, minimalinvasiva, fusions-bildledda fokala laserablationsbehandling för prostatacancerpatienter med låg- till medelrisk.

CLS TRANBERG® Thermal Therapy System och Focalyx® Fusion bildvägledningssystem kommer initialt att säljas till urologkliniker under ett fullserviceavtal (Mobile Service Provider Agreement) som inkluderar förbrukningsartiklar, utbildning och tekniskt stöd till kliniker och personal under behandlingar.

Focalyx tillhandahåller idag kliniker stöd kring diagnosticering och behandling av prostatacancer i Boston, Connecticut, Miami, New York, Ohio och Pennsylvania, och planerar att expandera för att också täcka in kliniker i Atlanta, Chicago, Houston och Los Angeles.

"CLS är mycket glada över att kunna ingå detta avtal med Focalyx. Det kommer att möjliggöra för bolagen att gemensamt utöka den kommersiella tillgången och det tekniska stödet för ett integrerat behandlingssystem bestående av TRANBERG Thermal Therapy System och Focalyx Fusion. Vi ser fram emot att ännu fler prostatacancerpatienter får behandling med vår unika bildvägledda fokala laserablationsteknologi," säger Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems.

"Fusions-guidad fokal laserablation är en säker och effektiv minimalinvasiv behandling av prostatacancer med låg- till medelrisk och som innebär en lägre risk för oönskade biverkningar så som erektil dysfunktion eller urininkontinens för patienterna. Detta är möjligt tack vare att laserablationssystemet TRANBERG använt under bildvägledning med Focalyx ger en högre precision och kontroll över ablationens storlek, form och marginal än kryoterapi eller andra fokala terapier som jag har arbetat med och satt mig in i," säger Dr. Fernando J. Bianco, VD Focalyx, LLC.

I sin roll som huvudforskare på Urological Research Network, LLC har Dr. Fernando J. Bianco, under det senaste året säkert genomfört behandling av över tjugo patienter i den tidigare annonserade kliniska fas 1-studien med titeln "Targeted MRI/US Fusion Transperineal Laser Ablation of Low-to-Intermediate Risk Prostate Cancer".

Om Focalyx®

Via sitt exklusiva system erbjuder Focalyx Focalyx® Fusion Device, den enda plattform som är skräddarsydd för diagnos med Focalyx Bx och behandling med Focalyx Tx, för säker diagnos och förstöring av cancerceller i prostatan medan frisk vävnad behålls. The Focalyx® Fusion Device har 510(k)-godkännande för MR-fusionerat och transrektalt ultraljud av prostatan under en transperineal biopsi eller behandling. För mer information, besök www.focalyx.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40
E-post:dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore.CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) ärFNCA Sweden AB,Tel: +46 8 528 00 399.E-mail:info@fnca.se.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats:www.clinicallaser.se