01:45:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-28 Årsstämma 2024
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2024-04-25 Split CLS B 200:1
2024-04-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 Årsstämma 2023
2023-06-22 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2023-06-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2017-06-27 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-08 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2012-06-07 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-04 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-26 Kapitalmarknadsdag 2010
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-28 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Clinical Laserthermia Systems är verksamt inom medicinteknik. Bolagets vision är att utveckla och effektivisera behandlingen av solida cancertumörer, där bolaget är försäljare av sterila patientkit. Produkterna används i diverse cancerbehandlingar som vid behandling av malignt melanom, samt cancer i lungor, lever och bukspottkörtel. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-29 12:00:00

Sammanfattning av halvårsrapporten (avser koncernen)

Tre månader (2024-01-01-2024-03-31)
 • Nettoomsättning uppgick till 3 140 KSEK (587 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 397 KSEK (-21 464 KSEK).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,15 SEK).
 • Soliditeten uppgick den 31 mars 2024 till 81 % (7,5 %).
Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
 • ClearPoint Neuro, Inc (Nasdaq:CLPT) lade en order på ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System-produkter till ett ungefärligt värde av 8,1 MSEK.
 • Ett Mobile Service Provider-avtal tecknades med Rose Urology LLC i Florida i USA.
 • CLS tillfördes cirka 23,5 MSEK när perioden för utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades, motsvarande en teckningsgrad om 100 %.
 • Hälsovårdsmyndigheten i Singapore gav sitt marknadsgodkännande för TRANBERG Thermal Therapy Systems, vilket kickstartar kommersialiseringen i Asien och Stillahavsområdet.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • De första patienterna behandlades på ett säkert sätt med TRANBERG Thermal Therapy System vid universitetssjukhuset San Luigi Gonzaga i Turin i Italien.
 • CLS erhöll en andra order på sterila instrument för engångsbruk för användning med TRANBERG Thermal Therapy System till ett värde av 370 KSEK från National Institutes of Health Clinical Center i USA.
 • CLS ingick ett exklusivt distributionsavtal med MTEC Company för att marknadsföra och sälja CLS TRANBERG-produktportfölj i Frankrike.
 • Efter beslut av en extra bolagsstämma den 14 april genomfördes en omvänd split innebärandes att 200 befintliga sammanlades till en aktie vilket bedöms skapa bättre förutsättningar för att bredda aktieägandet i bolagets arbete med sin långsiktiga kapitalisering.
 • CLS presenterade en revidering av sin strategi innebärandes att bolaget fokuserar på marknadssegmentet neurokirurgi för att öka möjligheterna att nå ett positivt kassaflöde under 2026.

 

VD Dan J. Mogren kommenterar

Det första kvartalet 2024 innebar fortsatt tillväxt för CLS. Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,55 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 335 procent jämfört med samma period föregående år. Den nya ordern från ClearPoint Neuro innebär en validering av den befintliga strategin inom neurokirurgisegmentet men ger också skäl till att uppgradera dess framtida potential. Inom urologisegmentet tecknade vi ett nytt Mobile Service Provider-avtal i USA. Under kvartalet stärkte CLS kassan med 23,5 MSEK i samband med att utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades.

Reviderad strategi med ökat fokus framåt på neurokirurgiverksamheten

I januari erhöll vi en order från Clear Point Neuro värd cirka 8,1 MSEK med planerade utleveranser och fakturering under året. Vi får fortsatt mycket positiv feedback från ClearPoint Neuro från den begränsade marknadsintroduktionen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System som pågår i USA, vilket tillsammans med inkommande order bekräftar potentialen i marknaden för neurokirurgi och styrkan i vårt partnerskap med ClearPoint Neuro.

Som vi meddelade efter periodens utgång reviderar vi nu vår strategi till att fokusera en större del av våra resurser på neurokirurgi för att ytterligare förbättra ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System, erhålla ytterligare marknadsgodkännanden och genomföra planerad fullständig marknadsintroduktion i USA under andra halvåret i år. Vår målsättning är att utöka användningen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System utanför MR-rummet till operationssalen och att erhålla godkännande för användning även med 1,5 Tesla MR-scanners, vilket tillsammans ger tillgång till cirka 90 procent av USA-marknaden för NeuroLITT behandling i hjärnan.

Kraftsamlingen vi gör inom neurokirurgi kommer avsevärt förbättra vår förmåga att utnyttja den fulla potentialen i marknaden.

Ökade intäkter och fortsatt kostnadsdisciplin

USA är fortfarande bolagets huvudmarknad, men godkännandet av TRANBERG Thermal Therapy System i Singapore och behandlingen av de första patienterna i Italien efter kvartalets slut visar vägen mot en bredare geografisk spridning av intäkterna i framtiden. Vi fortsätter också att öka intäkterna inom såväl neurokirurgi- som urologisegmentet.

Vi fortsätter också att fokusera på kostnadsdisciplin. De omprioriteringar i verksamhetens inriktning som vi beslutat om innebär att bolagets kostnader bedöms sjunka med cirka 65 MSEK under perioden 2024-2026. Genom en hårdare prioritering blir det möjligt för oss att skapa bättre kontroll över rörelsekostnaderna och tillse att våra finansiella resurser möjliggör bättre tillväxt.

När utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades i januari erhöll vi ytterligare 23,5 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarade en teckningsgrad om 100 procent baserat på utnyttjande av teckningsoptioner och emissionsgarantier. Tillskottet kommer att användas för ytterligare kommersialiseringsaktiviteter.

Marknadsgodkännande för TRANBERG i Singapore lägger grunden för uppstart i regionen

I och med undertecknandet av ett nytt avtal med Rose Urology LLC i Florida i mars finns det nu fyra MSP-avtal i USA avseende vårt TRANBERG Thermal Therapy System. Fördelarna med MSP-avtalet är bland annat att möjligheten för CLS att erbjuda snabb tillgång till TRANBERG Thermal Therapy System för urologikliniker utan krav på investeringar, då klinikerna betalar per behandling.

Under första kvartalet lades också grunden för en uppstart av vår urologiverksamhet i Asien-Stillhavsregionen i och med att TRANBERG Thermal Therapy System godkändes av Singapores hälsovårdsmyndighet. Singapore är en viktig port för medicinska tjänster i regionen och tillsammans med vår mycket välrenommerade Singaporebaserade partner, Advanced Medical Systems startar vi nu kommersialiseringen i Singapore som ett första steg i den här regionen.

Efter kvartalets slut behandlades de första patienterna med TRANBERG Thermal Therapy System vid universitetssjukhuset San Luigi Gonzaga i Turin i Italien. Det är ett viktigt steg i kommersialiseringen av vår urologiverksamhet i Europa och vi förväntar oss att erfarenheterna från denna välrenommerade klinik kommer att underlätta vår fortsatta tillväxt både i Italien och på andra viktiga europeiska marknader.

Säkrar vår teknik och våra immateriella rättigheter

Vår teknik och våra immateriella rättigheter är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att lyckas med vår kommersialisering. I januari offentliggjorde CLS ett nytt avtal med Image Guided Therapy SA (IGT) enligt vilket CLS förvärvar samtliga rättigheter till IGT:s teknologi för MRI-baserad temperaturmätning och styrning av laserbaserad vävnadsablation. Den teknik som omfattas av avtalet används inom hela spektrumet av CLS MR-bildstyrda produkter och protokoll. Avtalet ger också fortsatt tillgång till IGT:s resurser och kompetens för att stödja pågående produktutveckling och kommersialisering.

En patentansökan lämnades in i januari som, om den godkänns, ger skydd för CLS icke-kylda laserapplikator fram till 2044. Samtidigt fortsätter vi arbetet med övergången till MDR-certifiering i EU.

Ett starkt första kvartal och ett hektiskt 2024 framför oss

När vi ser tillbaka på det första kvartalet 2024 har vi uppnått tillväxt i båda de kommersiella segmenten av vår verksamhet och lagt en viktig grund för att öka vår intjäningsförmåga. Det visade sig i bland annat nya order och avtal inom neurokirurgi och urologi och godkännandet av TRANBERG-systemet i Singapore. Genom att vi nu fokuserar vår verksamhet under de kommande 12-18 månaderna på neurokirurgiområdet bäddar för att 2024 kommer att bli ett spännande år.

Vi ser fram emot ett fortsatt hektiskt år 2024 med ökat fokus på neurokirurgi och att du följer med på resan.

Dan J. Mogren

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-29 12:00 CET.