14:51:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Clinical Laserthermia Systems är verksamma inom medicinteknik. Bolagets vision är att utveckla och effektivisera behandlingen av solida cancertumörer, där bolaget är försäljare av sterila patientkit. Produkterna används i diverse cancerbehandlingar som vid behandling av malignt melanom, samt cancer i lungor, lever och bukspottkörtel. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-14 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2017-06-27 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-08 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2012-06-07 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-04 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-26 Kapitalmarknadsdag 2010
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-28 Ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2022-04-11 18:03:40

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") genomförde under april 2021 en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") samt en riktad emission av units ("Riktade emissionen"). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 ("teckningsoptionerna") och TO4. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 inleds idag, den 11 april 2022, och pågår till och med den 25 april 2022. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 3,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Dan J Mogren, tillförordnad VD, CLS

"Sedan kapitaltillskottet i fjol har CLS fortsatt att leverera på de milstolpar vi satt upp för verksamheten och som vi ser som avgörande för bolagets fortsatta marknadsetablering och tillväxt. Under det senaste halvåret har vi landat ytterligare avtal om kliniska studier med tongivande universitetssjukhus och framstående kliniker, vi har även ansökt om marknadsgodkännande hos US-FDA gällande vårt TRANBERG system med Thermoguide Workstation och dess användning för MR-bildledd NeuroLITT-behandling av tumörer och epileptiska fokus i hjärnan och just nu pågår ett intensivt arbete med att lansera vår nya generation TRANBERG produkter i Europa och USA inom urologi. Vi ser fram emot ert fortsatta förtroende och engagemang för CLS etablering som en global leverantör av utrustning för minimalinvasiv laserablationsbehandling av svåra tumörsjukdomar och andra funktionella sjukdomar." - Dan J Mogren, tillförordnad VD

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 25 april 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 21 april 2022.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 25 april 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 april 2022.

Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.clinicallaser.com,www.aqurat.se,www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 april 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO3

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 21 april 2022 under kortnamn CLS TO 3 B och med ISIN SE0015812243. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 25 april 2022 eller säljs senast den 21 april 2022 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 28 april 2022. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie B-aktier i CLS.

Antal teckningsoptioner och möjlig intäkt från utnyttjandet

Antal teckningsoptioner uppgår till 10 182 405. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i CLS med 10 182 405 B-aktier till totalt 76004 715 aktier, varav 600000 A-aktier och 75404715 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 941 872,47 SEK till cirka 7030436,18 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent baserat på antalet aktier i CLS efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida samt i det prospekt som styrelsen för CLS upprättade i samband med företrädesemissionen 2021. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerarpresentationer

CLS kommer att presentera på Redeye Investor Forum 21 april 2022. Information om eventet finns på Redeyes hemsida. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under utnyttjandeperioden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på CLS och Redeyes respektive hemsidor.

Teckningsoptioner av serie TO4

De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 - 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, Acting CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 - (0)705 - 90 11 40

E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS och TRANBERG system

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore.CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) ärFNCA Sweden AB,Tel: +46 8 528 00 399.E-mail:info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats:www.clinicallaser.se