22:04:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-31 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-01 X-dag ordinarie utdelning CSMED 0.00 DKK
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-15 X-dag ordinarie utdelning CSMED 0.00 DKK
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Årsstämma 2023
2023-02-10 X-dag ordinarie utdelning CSMED 0.00 DKK
2022-11-18 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-13 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-02-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-12-10 X-dag ordinarie utdelning CSMED 0.00 DKK
2021-12-09 Årsstämma 2022
2021-11-18 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandDanmark
ListaSpotlight DK
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
CS Medica är ett danskt medicintekniskt bolag, dedikerat till läkemedelsforskning, utveckling, tillverkning och global kommersialisering. Bolaget blandar vetenskap och natur för att förbättra patienters liv med cannabinoidterapier för smärtlindring, och för att hantera autoimmuna och stressrelaterade symtom. Globalt erbjuder CS Medica CBD-behandlingar över disk (OTC), inklusive patenterade medicinska produkter, MHRA och MDR-registrerade artiklar, under varumärket CANNASEN® eller med egen märkning.
2022-08-15 09:40:13

CS MEDICA A/S ("CS MEDICA" or the "Company") announces today that the company invites investors, brokers, analysts, and media to a live-streamed Event with a subsequent question and answer session on August 16 at 16:00 CEST.

CS MEDICA will shortly present top-line status within clinical trials, sales & growth, product pipeline, the liquidity situation, and current Investment opportunities. The purpose of the event is to provide investors, analysts, and media with a better understanding of the current situation in CS MEDICA. The event will be held in English.

Agenda for the Event
  • CEO Comments

- Consolidation
- Organization

  • MDR Plan Science and clinical trials
- Product pipeline
- First mover advantages
  • Marketing branding, status and growth
  • Presentation of sales strategy and pipeline
  • Investment and Funding
  • Q&A-session
Questions can be asked prior to the event by sending an email to info@cs-medica.comor during the webcast via a chat function. The webcast will also be available on demand on CS-MEDICA's corporate website (https://www.cs-medica.com/) after the event.

Date and time
August 16, 2022, from 16:00-17:30 p.m. CEST

Webcast link
Registration for event >> (https://www.cannasen.dk/investorcall)
Live Webcast link >> (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWE5MDkxMTUtZmVjOS00ZWNlLTg5OWItNWVlMzBhMmI1Mjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203c789ea-e1f1-4d23-81be-21027376e496%22%2c%22Oid%22%3a%224ab51ce2-2530-4826-866b-2cc0ef5e8411%22%7d).

Introducing the speakers

[image]