09:26:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2018-11-23 09:40:00

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 lämnar Curando Nordic AB följande information.

Curando Nordic AB

- skjuter fram sin etablering till de övriga nordiska länderna och expansion utanför Norden till att påbörjas 2019 respektive efter 2020,
- justerar sin långsiktiga finansiella målsättning till att generera positivt kassaflöde från verksamheten under 2019 samt att under 2019 och 2020 uppnå en total omsättning om 30 MSEK respektive 60 MSEK med en målsättning om en rörelsemarginal (EBITA) om cirka 15 procent 2020, samt
- kompletterar sin affärsmodell och digitala plattform bland annat med en kostnadsfri enkel instegstjänst som sedan kan generera tilläggsförsäljning, samt med en möjlighet för utvalda underleverantörer att bli franchisetagare genom utnyttjande av den redan existerande plattformen.

Då Curando Nordic AB fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas, har upplevt längre säljcykler än förväntat, tecknade avtal ännu ej i tillräcklig grad påverkat den finansiella utvecklingen och resultatet belastas av betydande utvecklingskostnader för kostnadsförd IT-plattform har bolagets styrelse beslutat reducera kostnader, främst inom personal och administration, samt avyttra de delar som inte är kärnverksamhet. Arbete med att säkra finansiering pågår.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
"Curando Nordic har sedan starten utvecklats positivt och vi har steg för steg skaffat oss den erfarenhet och förståelse som behövs för att etablera en ny digital tjänst i marknaden. Vi kan visa på konkreta resultat och att våra tjänster skapar värde för kunderna. Det vi inte lyckats med är att förutse hur lång tid det tar att etablera en modern, digital företagshälsa och hur långa säljcyklerna är. Vi har ännu ett stycke att gå innan vi kan visa fram en lönsam verksamhet. För att nå ända fram måste vi säkra vår uthållighet både genom att reducera kostnader, koncentrera verksamheten och säkra vår finansiering."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 09:40 CET.
 
Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och "Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker CUR. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se.