09:45:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-10-21 14:00:00

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") avser kalla till bolagsstämma och föreslå förvärv av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB ("LifeComp").

Till grund för affären ligger en överenskommelse mellan företagen. Curando Nordic avser genomföra en riktad emission och genomföra köpet som apportemission. Det innebär att ägarna i LifeComp säljer företaget till Curando Nordic och får betalt i form av aktier i Curando. För att stärka Curandos kassa kommer vid sidan om apportemissionen även genomföras en mindre riktad emission. Planen är att ägarna i Curando tar ställning till affären på extra bolagsstämma i november eller allra senast i december 2019.

Curando Nordic har under första halvåret 2019 ställt om, reducerat sin verksamhet och är nu en renodlad SaaS-leverantör med egenutvecklad digital plattform för proaktiv företagshälsa. Plattformen innehåller ärendehanteringssystem för sjukskrivningar samt säker trepartsdialog mellan kund, beställare och tjänsteleverantör. Arbetsmiljöanalys, certifiering och e-learning ingår som instegstjänst för företag. Plattformen hanterar även bokning av vårdtjänster. För närvarande pågår utrullning till 255 mottagningar i Stockholms län.

Curando Nordic har i tillägg önskat en efterfrågad, konkret produkt som kan integreras med plattformen och genom samgående med LifeComp kan Curando Nordic nu tillföras ett effektivt hälsoanalysverktyg som löpande ger stöd för hälsoarbete på individ- och företagsnivå. LifeComp har en vetenskapligt underbyggd djupenkät med omfattande blodanalys. Med stöd av en AI-baserad algoritm redovisas resultatet enkelt och överskådligt. I appen MyLifeComp™ får individer tillgång till ett anpassat utbud av tjänster och produkter från LifeComps och Curandos hälsopartners. Tjänsterna ska kunna bokas direkt i MyLifeComp™. På individnivå skapas en åtgärdsplan och på organisationsnivå kan aggregerad statistik ge vägledning för insatser på grupp- och företagsnivå. LifeComp kompletterar också Curando Nordic med säljorganisation och företagsnätverk.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
LifeComps djupenkät och riktade provtagning kombinerad med artificiell intelligens för analys och kartläggning av hälsoproblem mångdubblar värdet av en hälsokontroll på individnivå. Tillsammans med vår egenutvecklade plattform för proaktivt hälsoarbete kommer vi att vara en komplett leverantör av effektiv företagshälsa.

Fredrik Kjällander, VD LifeComp Sweden AB, kommenterar:
Curando Nordics avancerade plattform har utvecklats under lång tid med högt vård- och IT-kunnande. Ett samgående flyttar fram LifeComps position avsevärt, inte minst gällande stabilitet och skalbarhet, till att kunna erbjuda hela marknaden en ny nivå av modern effektiv hälsoanalys.

Aktieägare som vill veta mer om affären ska läsa kommande pressmeddelanden från Curando med kallelser till stämma.