09:42:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2020-02-07 10:08:08

Curando Nordic AB:s ("Curando") dotterbolag Agilit Svenska AB ("Agilit") utökar sitt samarbete med MedHelp AB.

Agilit och MedHelp AB har samarbetat sedan slutet av 2016 gällande avrop av produkter och SAAS-tjänster från Agilits e-hälsoplattform. I december 2018 lanserades tillsammans med MedHelp en lösning som avlastar vårdmottagningar i Region Stockholm med en besöksbokning som utnyttjar Agilits integrationer. Agilit och MedHelp AB har nu förnyat och utökat avtalet sinsemellan.

Avtalet är ett avropsavtal och avser IT-tjänster som syftar till ökad tillgänglighet och service för MedHelp AB:s kunder. Ersättningen består dels av en fast ersättning per ansluten mottagning och dels av en ersättning per transaktion överstigande en lägsta nivå. Avtalet ger möjligheter till framtida tilläggsbeställningar genom avrop. Avtalet löper till den 31 december 2022 och förlängs därefter med automatik med 12 mån om det inte sägs upp. Det förnyade avtalet innebär en utökning från två vårdcentraler upp till 255 vårdmottagningar inom Region Stockholm.

Besöksbokningen som avtalet handlar om innebär att MedHelp AB ansluts digitalt till en tjänsteplattform som gör det möjligt för sjuksköterskor att boka in patienter direkt i de olika mottagningarnas tidböcker.

"MedHelp har en central roll i effektiviseringen av den svenska vården med hjälp av sjuksköterskebemannade e-hälsocenter. I kombination med våra digitala tjänster minskar resursanvändningen och tid frigörs till vård och hälsa", säger Johan Tinnerholm, VD Curando

"Vi har sedan tidigare god erfarenhet av Agilits digitala lösningar och integrationer och ser fram mot att utveckla samarbetet vidare", säger Björn Arkinger, Affärsområdeschef Vårdtjänster, MedHelp.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020.