09:29:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-05-08 11:20:00

Agilit Svenska AB, Curando Nordic AB:s dotterbolag, ingår avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om licens-, drift och support av programvaror i Curandos digitala plattform.

Det icke exklusiva avtalet omfattar programvarorna HealthPlace, WorkSpace, Rehab, E-learning, Arbetsmiljöchecklista och C-puls, samtliga avsedda för digital hantering av företagshälsa.

Avtalet träder i kraft då Svensk Vårdförmedling Försäljning AB fått tillgång till programvaran. Avtalet löper med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet stipulerar om månatlig licensavgift samt rörliga avgifter för användning av programvarorna baserat på antal medarbetare och företag. I dagsläget beräknas årsintäkter på cirka 1 MSEK.

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:
"Det här ett viktigt första avtal med extern användare som tar i bruk vår digitala plattform med tjänster utvecklade för företagshälsa."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin
Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 klockan 11:20 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curandonordic.se