22:20:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2018-12-20 09:10:00

Curando AS ("Curando"), Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, har den 19 december 2018 ingått samarbetsavtal med dinHMS AS ("dinHMS") avseende e-konsultationer.

dinHMS är en offentligt godkänd företagshälsa i Norge som arbetar förebyggande och utvecklar egna produkter till sina kunder. dinHMS har företagsmedicinska mottagningar som ska erbjuda e-konsultationer faciliterade av Curando som ersätts per e-konsultation. Avtalet löper på ett år med tre månaders uppsägningstid och möjlighet till förlängning därefter.

Curandos roll i samarbetet är att leverera, installera och facilitera videolösning för mobil och web, upplärning samt nödvändig programvara. dinHMS roll i samarbetet är att med egna företagsläkare, laboratorier, läkarmottagningar och system genomföra e-konsultationer dagtid på vardagar. Läkare knutna till dinHMS kommer också att kunna ingå avtal som gör att de kan erbjuda Curandos digitala plattform till sina företagskunder.

Omfattningen är i nuläget oklar. Potentialen vid fullskaledrift, givet två patienter per läkare och dag med 30 läkare, är cirka 100 000 NOK per månad för Curando.  

Fredrik Thafvelin, VD Curando Nordic AB, kommenterar:

- Detta är ett betydelsefullt avtal för vår norska verksamhet. Genom att hjälpa vår samarbetspartner dinHMS att bli den första företagshälsogruppen i Norge som börjar använda sig av e-konsultationer systematiskt ser vi en möjlighet etablera fler digitala tjänster. Curandos erfarenheter från e-konsultationer på den svenska marknaden är mycket positiva. Tre av fyra medarbetare som har behov av kvalificerade hälsoråd hanteras där med e-konsultationer.
  

Läs mer om dinHMS på www.dinhms.no

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 klockan 09:10 CET.
 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och "Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se