11:01:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-04-26 13:00:00

Curando AS, Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, övertas från den 25 april 2019 av Otiga Group AS som ingår i Adolfsen-gruppen. Avtalet undertecknades dag som ovan. Otiga Group AS övertar samtliga aktier i Curando AS. I förbindelse med övertaget betalar köparen 500 000 NOK som fordringsvederlag till Curando Nordic AB.  

Curando Nordic AB etablerade sig i Norge i juli 2017 efter att Asbjørn Sørfonden rekryterats som landschef. Det norska bolaget har under hans ledning distribuerat digital företagshälsa genom samarbete med företagshälsor samt erbjudit läkarvikarier online i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter. Otiga Group AS övertar och fortsätter verksamheten i dess helhet i det nya namnet Agito e-helse AS.

Curando Nordic AB har tagit ett strategiskt beslut att renodla och fokusera på den digitala delen av verksamheten och avyttra allt som inte stöder kärnverksamheten. Avyttringen av Curando AS är ett led i strategin och skapar bättre ekonomiska förutsättningar att hålla en hög utvecklingstakt i den digitala utvecklingen som även Curando AS fortsätter använda sig av.

Asbjørn Sørfonden, BAM Curando AS, kommenterar:
"Vi har stora förväntningar på det samarbete och de synergier vi får möjlighet till i Otiga Group AS. Det nya ägarskapet öppnar för ökad satsning, starkare fokus på våra kärnområden och tillgång till kompetens och kvalitet som kommer att ge genomslag och tillväxt. Vi ser också stora möjligheter att marknadsföra den digitala plattform som Curando Nordics dotterbolag Agilit utvecklat för vård och företagshälsa."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Asbjörn Sørfonden
Telefon: +47 41 42 43 11
E-post: asbjorn.sorfonden@curando.no
 
 (asbjorn.sorfonden@curando.no)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 13:00 CET.
 

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och "Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av
It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curando.se