21:22:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cyxone är verksamma inom bioteknik. Bolagets specialistkompetens återfinns inom inom utveckling av läkemedel med fokus på växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros och reumatoid artrit. Cyxones huvudkontor ligger i Malmö.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-06-05 Årsstämma 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-09-14 16:58:14

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.

Covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, medför oftast endast milda symptom, men i allvarligt drabbade patienter överreagerar immunförsvaret. Detta kan orsaka en oproportionerligt stor frisättning av cytokiner och kemokiner som leder till hyperinflammation och allvarlig andningssvikt. Det finns för närvarande ingen effektiv behandling tillgänglig för att hantera detta potentiellt dödliga sjukdomstillstånd.

Cyxones planerade kliniska utvecklingsprogram för behandling av covid-19 baseras på en upptäckt av den amerikanska forskaren och entreprenören dr Kalev Kask, som insåg att Rabeximod har potential att kontrollera immunförsvarets överaktivitet hos patienter som infekterats av livshotande virus, såsom SARS-CoV-2. För att förvärva och utveckla alla immateriella rättigheter inom covid-19/Rabeximod-projektet ingick Cyxone och Kalev Kask ett utvecklings- och investeringsavtal som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 10 juni 2020.

Cyxone förbereder nu ansökningar om att initiera en fas 2-studie i ett antal länder i Europa; en process som underlättas av de olika åtgärder som de regulatoriska myndigheterna har infört för att påskynda utvecklingen av behandlingar mot covid-19.

Samtidigt som covid-19-studien planeras fortsätter Cyxone arbetet med att utveckla Rabeximod som en potentiell behandling mot ledgångsreumatism. En sexmånaders toxikologisk studie har genomförts och analysen av data pågår för närvarande med målet att meddela top-line data senare under hösten.

"Eftersom vi just nu upplever en av de mest allvarliga pandemierna i vår livstid har Cyxone beslutat att utvidga utvecklingen av Rabeximod med målet att förebygga potentiellt livshotande symptom hos covid-19-patienter och därmed minska behovet av intensivvård. Ett positivt resultat av fas 2-studien skulle göra det möjligt att utveckla Rabeximod för behandling av covid-19 och andra virusorsakade andningssvårigheter," kommenterar Cyxones VD, Tara Heitner.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se.www.cyxone.com